CALL for films 23rd edition Beeld voor Beeld

Beeld voor beeld  is een documentaire filmfestival handelend over culturele diversiteit. Voortgekomen uit de visuele antropologie, vertoont het festival documentaires over uiteenlopende (sub)culturen, en biedt het een ontmoetingsplaats voor filmmakers en publiek met verschillende culturele achtergronden.

Het festival biedt een ontmoetingsplaats voor filmmakers en bezoekers met verschillende culturele achtergronden. Alle filmmakers zijn aanwezig, en er wordt veel aandacht besteed aan de discussie tussen hen en het publiek.

Inschrijving staat open voor iedere productie die zich bezighoudt met cultuur, beeldvorming en/of sociale vraagstukken, of die past binnen het thema van het festival.

Ook films die niet in het thema passen komen voor selectie in aanmerking. Tevens zal er een sectie gewijd zijn aan studentenfilms. Dit onderdeel staat open voor alle opleidingen visuele antropologie en andere documentaire filmopleidingen voor zover de films binnen het algemene kader van het festival passen.

Naast algemene thema’s met betrekking tot culturele diversiteit, zal tijdens de 23e editie uitgebreid aandacht besteed worden aan het thema:

Na de Oorlog

Het thema Media in Conflict and Post –Conflict Situations is een van de speerpunten van het UNESCO themaprogramma  Post-Conflict and Post-Disaster Responses (PCPD). Beeld voor Beeld 2012 sluit hierbij aan met als centrale vraagstelling: hoe worden in verschillende culturen in de periode na een gewapend conflict processen van traumaverwerking, verzoening en het bouwen aan een nieuwe maatschappij weergegeven in de media? Hoe dragen de media bij aan deze processen?

Kernlanden in het festival zijn Colombia en Irak, maar ook films uit andere landen die zich in een post –conflict situatie bevinden zijn welkom.

Deadline voor inzendingen: vrijdag 13 januari 2012, 17.00 uur

Voor meer informatie: www.beeldvoorbeeld.nl; info@beeldvoorbeeld.nl; telefoon: 020 – 568 8520

Eddy Appels

Festivaldirecteur

beeld voor beeld is een activiteit van savan (Stichting Audiovisuele Antropologie Nederland)

Bron: Beeld voor Beeld