Brandbrief naar de Tweede Kamerleden voor bestrijding van piraterij

De Nederlandse filmindustrie pleit voor voldoende maatregelen om het illegaal aanbod van films te bestrijden. Verenigingen van producenten, distributeurs en exploitanten sturen vandaag een brandbrief naar de Tweede Kamerleden die woensdag in de commissie Veiligheid en Justitie hierover zullen debatteren.

De filmindustrie bepleit geen jacht op de individuele consument, maar aanpak van bedrijven en misdaadsyndicaten die op megaschaal iedere dag weer auteursrechtelijk beschermde werken openbaar maken.

Er wordt grof geld verdiend aan films waarvoor niets wordt betaald aan de rechthebbenden. Het feit dat Nederland, als een van de twee landen in Europa, downloaden voor privégebruik niet verbiedt, maakt het de filmindustrie onmogelijk zich te verweren tegen grootschalige diefstal van films op het internet. Met het toenemende belang van het internet neemt ook de schade navenant toe. Dat treft niet alleen de internationale filmproductie, het brengt ook de  Nederlandse filmproductie serieus in gevaar.

Tegen ongebreidelde diefstal is niet op te werken. Bovendien wordt er vanaf 2013 stevig bezuinigd op de productie van film. De politiek veronderstelt dat de filmsector de productie op peil houdt door meer ondernemerschap enerzijds en een grotere bijdrage van de consument anderzijds. Echter, geen bakker overleeft als zijn klanten dagelijks zonder te betalen een brood mee nemen.

In het belang van een gezonde filmindustrie en dus uiteindelijk in het belang van het publiek dringt de Nederlandse filmindustrie er met klem op aan om na jaren debatteren eindelijk maatregelen te nemen en roept de Tweede Kamer op de staatssecretaris te steunen in zijn aanpak om piraterij te bestrijden.

Namens
Winnie Sorgdrager – voorzitter Nederlandse Vereniging van Bioscoopexploitanten
Marc van Warmerdam – voorzitter Filmproducenten Nederland
Wilco Wolfers – voorzitter Nederlandse Vereniging van Filmdistributeurs
Michiel Snijders – voorzitter Vereniging Nederlandse Animatie Producenten
Monique Busman – voorzitter Documentaire Producenten Nederland

Bron: MVSP