Nieuwe regels rond abonnementen – uitzondering voor verenigingen

Consumenten zitten voortaan minder lang vast aan een abonnement of contract. Het stilzwijgend verlengen is met ingang van donderdag beperkt.

Wie bijvoorbeeld een jaarabonnement vergeet op te zeggen, zit er niet meer automatisch nog een jaar aan vast. (NB de enige echte uitzondering is het lidmaatschap van een vereniging. Verenigingen mogen in hun statuten zelf bepalen hoe lang men lid wordt en wat de opzegtermijn wordt.)

Donderdag treedt een nieuwe wet in werking die bepaalt dat de opzegtermijn altijd maximaal één maand is zodra de abonnementsperiode voorbij is.

De wet geldt voor abonnementen op kranten en tijdschriften maar ook bijvoorbeeld voor sportscholen, onderhoudscontracten voor cv-ketels en sms-diensten.

Ook het opzeggen van abonnementen en contracten wordt gemakkelijker. Voorheen was meestal een brief vereist. Voortaan moet opzeggen via dezelfde weg kunnen als het afsluiten van een abonnement. Is het contract bijvoorbeeld afgesloten per telefoon, dan moet opzeggen ook telefonisch kunnen.

Onduidelijk is nog wel of de nieuwe regels ook gaan gelden voor abonnementen die voor donderdag zijn afgesloten. Hierover moet de Eerste Kamer zich nog uitspreken. Wanneer dat gebeurt is nog niet duidelijk.

De nieuwe wet is een initiatief van PvdA-Kamerlid Martijn van Dam.

Voor een lijst met veelgestelde vragen en de bijbehorende antwoorden, zie http://ictrecht.nl/contracten-en-algemene-voorwaarden/veelgestelde-vragen-over-de-wet-van-dam/

Bron: NU.nl