1,8 miljard voor nieuw programma “Creatief Europa 2014-2020”

Na een onrustige periode, waarin de vrees bestond dat het MEDIA programma zelfs zou kunnen verdwijnen of samengevoegd met Cultuur, heeft de Europese Commissie op 23 november haar plannen gepresenteerd voor de toekomst.

Er zal een nieuw programma komen, Creatief Europa 2014-2020, met een voorgesteld budget van 1,8 miljard euro: een stimulans voor de culturele en creatieve bedrijfstakken, die een belangrijke bron van nieuwe banen en groei vormen in Europa. Via dit nieuwe programma zou meer dan 900 miljoen euro beschikbaar komen voor de film- en audiovisuele sector, dat momenteel onder het MEDIA Programma valt, en bijna 500 miljoen voor Cultuur. Beide programma’s blijven onafhankelijk van elkaar opereren, maar vallen wel onder dezelfde noemer.

De MEDIA Desken in de Europese lidstaten zouden, als gevolg van de nieuwe structuur, samen met de informatiedesken voor het programma Cultuur (het Cultureel Contact Punt) onder een nieuw op te zetten Creatief Europa Desk gaan vallen. Creatief Europa zal voortbouwen op de ervaringen en successen van de programma’s MEDIA en Cultuur, die de audiovisuele en culturele sector al meer dan 20 jaar ondersteunen.

Het voorgestelde budget van 1,8 miljard euro voor Creatief Europa vertegenwoordigt een stijging van 37% ten opzichte van het huidige niveau van de uitgaven (MEDIA 2007-2013: 755 miljoen euro, MEDIA Mundus: 15 miljoen euro, Programma Cultuur: 400 miljoen euro).

Over het voorstel voor het programma Creatief Europa zal gediscussieerd worden in de Raad (de 27 lidstaten) en het Europees Parlement, die uiteindelijk moeten beslissen over het begrotingskader 2014-2020.

Androulla Vassiliou, Commissaris voor Onderwijs, Cultuur, Meertaligheid en Jeugdzaken, verklaart: “Deze investering zal tienduizenden werknemers in de culturele en audiovisuele sector helpen optimaal gebruik te maken van de interne markt en een nieuw publiek te bereiken in Europa en daarbuiten. Zonder deze steun zou het voor hen moeilijk of onmogelijk zijn door te dringen tot nieuwe markten. Creatief Europa bevordert ook culturele en taalkundige diversiteit en draagt bij aan onze Europa 2020-doelstellingen voor banen en duurzame groei.”

Klik hier om de persconferentie van de Commissie te bekijken.
Voor veelgestelde vragen over Creatief Europa, klik hier.

Bron: MEDIA Desk Nederland