Voor leden: OHRA zorgpremie 2012

NBF-leden kunnen gebruik maken van collectiviteitskorting bij verzekeraar OHRA. In dit bericht vind je meer informatie hierover. Let op: de genoemde bedragen zijn nog zonder de collectiviteitskorting!

De individuele premie voor de OHRA Zorgverzekering (restitutie) is voor 2012 vastgesteld op € 109,69 per maand. Op jaarbasis is dat € 1.276,79. De premie voor de OHRA Zorg Compact (natura) is voor 2012 vastgesteld op € 99,49 per maand en een jaarpremie van € 1.158,06. Deze premies zijn exclusief de kortingen voor collectiviteiten. De stijging van de premie voor de basisverzekering komt door de stijgende zorgkosten en de aangescherpte eisen die De Nederlandsche Bank aan zorgverzekeraars stelt.

De vergoedingen vanuit de aanvullende verzekering blijven ondanks de wijzigingen in de basisverzekering nagenoeg gelijk. Consumenten kunnen zich zo verzekeren voor zorgkosten die door de wettelijke maatregelen niet meer vanuit de basisverzekering gedekt worden. OHRA heeft de aanvullende verzekeringen van de restitutie zorgpolis afgestemd op de behoeftes van zes levensfases: jongeren, singles, duo’s, jonge ouders, gezinnen en vijftigplussers. Verzekerden betalen hierdoor alleen voor zorg die zij nodig hebben.

Direct geregeld
Vorige week signaleerde OHRA al een groeiende onduidelijkheid over de wijzigingen in de zorgverzekering. De verzekeraar gaf aan dat consumenten stress ervaren bij het kiezen van de juiste zorgverzekering. Daarom helpt OHRA dit jaar met het kiezen van de juiste zorgverzekering. Dankzij de OHRA adviesmodule weten consumenten direct welke verzekering het beste bij hen past.  Daarnaast geeft de vergoedingenwijzer direct inzicht in de kosten die worden vergoed door de OHRA Zorgverzekering en bijbehorende aanvullende verzekeringen.

Voor meer informatie: www.ohra.nl/zorg