Nieuwe Oproep i2i Audiovisueel (24-2011)

De Europese Commissie heeft een nieuwe oproep ‘i2i audiovisueel’ (24-2011) gepubliceerd met een totaalbudget van € 3 miljoen, verspreid over twee deadlines.

  • 06 januari 2012: voor projecten waarvan de eerste draaidag heeft plaatsgevonden ná 1 juli 2011 en tenminste één van de vereiste contracten is getekend tussen 1 juli 2011 en 06 januari 2012. Indien een contract vóór genoemde periode is getekend zijn enkel de kosten die ná 1 juli 2011 zijn gemaakt opvoerbaar.
  • 6 juni 2012: voor projecten waarvan de eerste draaidag heeft plaatsgevonden ná 1 december 2011 en tenminste één van de vereiste contracten is getekend tussen 1 december 2011 en 6 juni 2012. Indien een contract vóór genoemde periode is getekend zijn enkel de kosten die ná 1 december 2011 zijn gemaakt opvoerbaar.

De subsidie is bedoeld als cofinanciering van de kosten voor garanties en/of een gedeelte van de bankkosten. Er kan cofinanciering aangevraagd worden voor 3 categorieën van kosten:

Module 1: verzekeringskosten;
Module 2: uitvoeringsgarantiekosten (completion bond);
Module 3: financieringskosten.

Het aan te vragen bedrag per project ligt tussen de 5.000 en 50.000 Euro. Er kunnen jaarlijks maximaal twee projecten per oproep worden aangevraagd. De bijdrage van MEDIA is maximaal 60% van de opvoerbare kosten.

De aanvraag wordt beoordeeld op basis van een puntensysteem. Een belangrijke wijziging t.o.v. vorige oproep is dat de puntenverdeling van de toekenningscriteria is gewijzigd. U vindt deze nieuwe puntenverdeling evenals de aanvraagformulieren en richtlijnen op onze website.

Denkt u in aanmerking te komen voor deze subsidie, neem dan contact op met de MEDIA Desk, wij kunnen u begeleiden bij het doen van uw aanvraag.

Bron: MEDIA Desk