Oproep aan jonge en/of startende producenten

Het Nederlands Filmfonds presenteert tijdens IDFA een programma voor een zestal jonge en/of startende producenten die geïnteresseerd zijn in coproduceren met buitenlandse partners. Dit programma voor junior producenten is samengesteld uit onderdelen van IDFAcademy, het FORUM en Docs for Sale.

Inschrijven kan tot 2 november! (zie onder aan deze pagina)

Lees meer in de oproep van het Filmfonds:
————————————————————————————————————-

Geachte producent,
Zoals u wellicht weet ondersteunt het Filmfonds IDFA. Wederom heb ik met het festival een paar specifieke programmapunten afgesproken waar het festival en het Filmfonds elkaar behulpzaam zullen zijn. Een van de activiteiten die we samen organiseren is een kort programma voor een zestal jonge en/of startende producenten, die geïnteresseerd zijn in coproduceren met buitenlandse partners. Dit programma voor junior producenten is samengesteld uit onderdelen van IDFAcademy en het FORUM. Het gaat om mensen die nog niet eerder het FORUM bezocht hebben. Zij kunnen werkzaam zijn bij een documentaire productiehuis (het hoeft nadrukkelijk niet de hoofd-producent te betreffen), maar men mag ook beginnend zelfstandig producent zijn. Er zijn geen kosten aan deelname verbonden, want deze worden door het Filmfonds gedragen, 100% aanwezigheid is echter voorwaarde.

Het programma zal er als volgt uitzien (onder voorbehoud):

Uit het IDFAcademy programma (18 – 20 november)
Master classes
Iedere ochtend van de IDFAcademy (vrijdag 18, zaterdag 19 en zondag 20 november) vindt er een plenaire sessie plaats waarbij dieper wordt ingegaan op specifieke aspecten van het produceren, financieren en distribueren van documentaires. Onderwerpen als crowdfunding, internationaal financieren, productie en distributie en digitale platforms komen aan de orde.

Workshopsessies
Voor een selecte groep deelnemers wordt een workshop georganiseerd o.a. over alternatieve financiering, nieuwe media en een pitch & trailer-training.

Meet the professionals
Korte gesprekken met professionals die op het festival aanwezig zijn. Een tiental experts met verschillende achtergronden rouleren om kennis te maken met de deelnemers. Door over hun eigen werk te vertellen, door vragen te stellen en te beantwoorden en door advies te geven kunnen deelnemers en professionals op een informele manier van elkaar leren.

Uit het FORUM programma (21 – 23 november)
EDN-pitchworkshop introductie
Hoe zo effectief mogelijk een nieuw project te presenteren.

Pitches en Netwerken
Alle deelnemers staan op de gastenlijst voor het driedaagse FORUM en kunnen onbeperkt pitches bijwonen. Tussen de pitches door zijn er voldoende netwerkmogelijkheden en kunnen ze gebruik maken van de expertmeetings of de industrypanels bezoeken. Daarnaast kunnen ze met hun pas alle filmvoorstellingen van het festival bezoeken en Guests Meet Guests bijwonen.

Uit het Docs for Sale programma (18 – 25 november)
Docs for Sale – World Documentary Exchange programma
Een intensief introductieprogramma waarin de mogelijkheden van de (internationale) markt worden toegelicht. Ervaren (inter)nationale professionals geven uitgebreid inzicht in de markt en er zijn volop mogelijkheden om een internationaal netwerk op te bouwen en zaken te doen.

Uit het Industry programma
Industry Panels / Discussions
Over recente trends en ontwikkelingen in het documentaire landschap.

Maandag 21 november: online vormen van distributie
Woensdag 23 november: nieuwe financieringsstrategieën

Deelname
Wie zich hiervoor wil opgegeven dient uiterlijk 2 november a.s. een mail te sturen naar het Filmfonds, ter attentie van Monica Wissing, m.wissing@filmfonds.nl.
Hierin tenminste uw motivatie om aan het programma deel te nemen en uw cv, en duidelijk uw naam en adres en hoe wij u kunnen bereiken. Het Filmfonds selecteert in samenspraak met IDFA de zes deelnemers.

Ik kijk met spanning uit naar uw reacties!
Met vriendelijke groet,
Niek Koppen

Hoofd Documentaire
Nederlands Fonds voor de Film

Bron: IDFA