Oproep Jip Golsteijn Journalistiekprijs 2012

In 2012 wordt voor de vijfde maal de Jip Golsteijn Journalistiekprijs toegekend. Doel van de prijs is het tweejaarlijks bekronen van bijzondere journalistieke producties – verhalen, interviews, reportages, columns – op het gebied van de popcultuur (film, literatuur, muziek).

De prijs bestaat uit een oorkonde en een geldbedrag van 2500 euro. De vorige winnaars zijn Rob van Scheers, Peter van Brummelen, Hester Carvalho en Jean-Paul Heck.

Het bestuur roept kandidaten op om publicaties in te sturen die in 2010 en 2011 in Nederlandstalige kranten of tijdschriften of op de daarmee gelieerde websites zijn verschenen of nog zullen verschijnen. Per journalist geldt een maximum van vijf artikelen. Het bestuur verzoekt u bovendien om haar te attenderen op journalistieke producties van anderen die volgens u voor de prijs in aanmerking komen.

U kunt journalistieke producties van uzelf of van anderen opsturen naar:

– Stichting Jip Golsteijn Journalistiekprijs, Jisperveldstraat 161, 1024 AH Amsterdam

– of per e-mail naar postmaster@jipgolsteijn.nl.

De inzendtermijn sluit op 15 december 2011. Enige tijd voor de uitreiking worden de genomineerden bekendgemaakt. De uitreiking van de prijs vindt rond 22 februari 2012 plaats in de bovenzaal van Paradiso in Amsterdam.

De officiële website: www.jipgolsteijn.nl

Bron: The Publicity Company