Oproep Kort! 2012

Kort! geeft jonge en gevestigde scenaristen en regisseurs uit Nederland en Vlaanderen de kans om korte fictiefilms te maken. Na 11 jaar KORT! en 111 korte films gaan de NTR, het Nederlands Filmfonds, het Mediafonds en het CoBO- fonds door met het stimuleren van de korte film.

KORT! 12 bestaat uit acht korte fictiefilms met een lengte tussen de 5 en 10 minuten, waarvoor een budget van maximaal € 73.500,- per film beschikbaar is en uit vier korte fictiefilms met een lengte tot 3 minuten, waarvoor maximaal € 35.000,- per film beschikbaar wordt gesteld. Ook animatiefilmprojecten kunnen aan Kort! deelnemen. Deze krijgen een productieperiode van maximaal 18 maanden.

Een aanvraag kan uitsluitend gedaan worden door een ervaren, in Nederland gevestigde producent. Elke producent mag maximaal drie projecten indienen. Een regisseur komt in aanmerking voor maximaal één realiseringsbijdrage. Van regisseurs wordt, naast een relevante opleiding, verlangd dat zij minimaal één gerealiseerde (korte) fictiefilm op hun naam hebben staan. Regisseurs van wie in het kader van KORT! drie keer eerder aanvragen zijn gehonoreerd kunnen niet meer deelnemen.

De selectie vindt plaats op basis van uitgeschreven scenario’s, waarbij narratieve films die op originele wijze het scenario verbeelden, de voorkeur hebben. Er wordt ook nadrukkelijk gekeken naar de filmische potentie van het scenario, de creativiteit en durf van de maker(s). Een regievisie is een vereiste. Scenario’s met Nederlandstalige dialogen hebben sterk de voorkeur.
De aanvraag moet uiterlijk dinsdag 6 december 2011 voor 17:00 uur ingediend zijn bij het Nederlands Filmfonds. De uitslag wordt bekend gemaakt op vrijdag 27 januari 2012. De première van de films is voorzien op het Nederlands Film Festival 2012 (m.u.v. de geselecteerde animatiefilm(s) die mogelijk een jaar later in première gaan.)

De films zijn bestemd voor vertoning in de bioscoop, via internet en op televisie via de NTR. Aanmelden kan door middel van het Kort!-formulier. U kunt dit samen met een begrotingsmodel vinden op www.kortefilmonline.ntr.nl en op www.filmfonds.nl.

Kort! is een onderdeel van het Deltaplan Talent, een samenwerkingsverband tussen het Nederlands Filmfonds, het Mediafonds, het CoBO-fonds en de publieke omroep.