45 gedwongen ontslagen bij NPO

Door de bezuinigingen bij de publieke omroep verdwijnen bij de NPO honderd arbeidsplaatsen. Voor 45 medewerkers betekent de reorganisatie een gedwongen ontslag.

“Pijnlijk, maar onvermijdelijk om ook in de toekomst een krachtige en innovatieve rol als regisseur van het publieke bestel te kunnen behouden”, aldus NPO-voorzitter Henk Hagoort.

De NPO moet vanaf 2013 25 miljoen euro besparen. De afgelopen tijd is de leiding bezig geweest plannen te maken om die bezuiniging in te vullen. De hoofdlijnen daarvan heeft Hagoort al eerder aangegeven: efficiënter werken en meer focus op de hoofdtaken van de NPO, beleid, programmering en distributie. Om dat te bereiken, wordt onder meer het aantal directies verminderd (van zes naar drie), en de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht ingekrompen.

Maar de reorganisatie heeft natuurlijk ook ingrijpende gevolgen voor de medewerkers. Het aantal arbeidsplaatsen zal dalen van 400 naar 300. Grotendeels via natuurlijk verloop en het niet vernieuwen van tijdelijke contracten, kondigde Hagoort aan. Maar er vallen ook 45 gedwongen ontslagen. “Pijnlijk”, erkende de NPO-voorzitter. “Er is een goed Sociaal Plan, maar dat blijft voor de mensen die het betreft een schrale troost”. Het voorgenomen besluit over de plannen is voorgelegd aan de ondernemingsraad, die een advies moet uitbrengen. In de loop van december wordt een en ander definitief.

De directie Bedrijfsvoering is een aparte kwestie. Deze directie (waar onder meer afdelingen op het gebied van automatisering, financiën, administratie en verantwoording horen) is ook bij de bezuinigingsoperatie betrokken en zal niet als zodanig blijven bestaan. Maar wat er precies met de afdelingen gebeurt, wordt pas volgend jaar duidelijk.

Bron: Spreekbuis