E*Cinema 18 oktober – Inter-Action: Shorts by SEAT, Seattle Experimental Animation Team

In de maandelijkse serie E*Cinema besteedt EYE Film Instituut Nederland aandacht aan de historische én hedendaagse experimentele film. Deze maand presenteert E*Cinema een compilatieprogramma met films van het Seattle Experimental Animation Team (SEAT).

Een collectief van animatoren en filmmakers die zich richten op verschillende technieken van handgetekende animaties tot computeranimaties. Ook klei-animator Bruce Brickford, beroemd wegens zijn werk met Frank Zappa, is erelid van dit gemêleerde gezelschap. Naast de films van SEAT wordt op deze avond ook de documentaire Monster Road (2004) over Bickford vertoond.

De E*Cinema serie is nog tot en met december 2011 in EYE Vondelpark. In het voorjaar van 2012 betrekt EYE zijn nieuwe onderkomen aan de noordelijke IJ-oever van Amsterdam. Ook op de nieuwe locatie wordt de E*Cinema serie voortgezet.

Programma 19.30: Inter-Action (ongeveer 75 min.)

The Comic That Frenches Your Mind                                                  Chronicles of a Professional Eulogist

Nieuwe korte films van SEAT, het Seattle Experimental Animation Team, die vaak uitdagende animatiefilms maken die tot nadenken stemmen. Over de liefde, gekte, geloof , jaloezie en moord. Met inleiding van SEAT-animator en curator Tess Martin.

Crashing Waves
Britta Johnson (VS 2010)
Geen dialoog, 7’, kleur
In Crashing Waves brengen twee schipbreukelingen hun dagen door op een verlaten strand, waar ze de zon en de getijden besturen. Zijn het goden of zijn ze doorgedraaid door hun hachelijke situatie? Met gebruik van pixellatie, time-lapse camerawerk en poppenanimatie.

The Man Who Shot the Man Who Shot Lincoln
Drew Christie (VS 2010)
Engels gespr., 5’, kleur
Een geanimeerde versie van het bizarre leven van Boston Corbett, de man die John Wilkes Booth vermoordde. Verbeeld op de pagina’s van twaalf boeken met houtskool, pastel en krijt.

Dwellings
Aaron Wendel (VS 2010)
Geen dialoog, 4’, zwart wit
Geleidelijk verwoesten twee huizen elkaar. Met de hand getekend op papier.

Plain Face
Tess Martin (VS 2011)
Geen dialoog, 10’, kleur
Een vreemdeling arriveert in een fantasieland waar ze onmiddellijk ten prooi valt aan vooroordelen en geweld, maar ook aan de liefde. Papier en plastic cut-outs geanimeerd op een light-box.

Chronicles of a Professional Eulogist
Sarah Jane Lapp (VS 2009)
Engels gespr., 6’, kleur
Een stervende lofredenaar zoekt naar een opvolger om zijn vak voort te zetten. ‘Documation’ over herinneringen en nostalgie, gevat in inkt, was en gouache op papier.

Parasol
Webster Crowell (VS 2008)
Geen dialoog, 8’, kleur
Wraakfilm over fietsen, dansen en snelheid, geanimeerd met pastels op een paar duizend papieren parasols.

Both Worlds
Stefan Gruber (VS 2011)
Geen dialoog, 10’, kleur
In een tuin van Eden zitten cartooneske goden op bergtoppen, vanwaar ze tips voor tuiniers  geven om de utopie te voltooien. Handgemaakte animatie in Flash.

The Comic That Frenches Your Mind
Bruce Bickford (VS 2008)
Engels gesproken, 5’, zwart wit
Bruce Bickfords nieuwe potloodanimatie is een drugtrip over hersens, eieren en een mysterieuze vuurtoren.

Programma 21.30

Monster Road
Brett Ingram (VS 2004)
Engels gespr., 80’, kleur en zwart wit
Documentaire over de legendarische underground (klei)animator Bruce Bickford die met Frank Zappa samenwerkte. Zie ook The Comic That Frenches Your Mind in het compilatieprogramma van 19.30.

Inter-Action: Shorts by SEAT, Seattle Experimental Animation Team Part 2
18 oktober 2001, 19.30 + 21.30
EYE, Vondelpark 3, Amsterdam.

Losse kaarten:
Normaal: € 8,00 Korting: € 6,70. Vrienden van EYE: € 4,50

Double bill (twee films om 19.30 en 21.30):
Normaal €15,00 Korting: € 12,70 Vrienden van EYE: €8,00

Kaarten kopen via de website www.eyefilm.nl of reserveren via 020 5891400

Kijk hier voor het programma van part 1: Inter-Actions: Shorts by SEAT, Seattle Experimental Animation Team Part 1 op zondag 16 oktober in De Nieuwe Anita in Amsterdam.

Komende edities E*Cinema 2011:

15 november: films van Jeroen Eisinga
20 december: nieuwe experimentele films en muziek van Knalpot

Nieuwe locatie 2012
In het voorjaar van 2012 betrekt EYE zijn nieuwe onderkomen aan de noordelijke IJ-oever van Amsterdam. EYE is de eerste grote culturele instelling die de sprong neemt over het IJ. Het nieuwe gebouw biedt onderdak aan vier modern geoutilleerde filmzalen van totaal 600
zitplaatsen. Er is volop ruimte voor tentoonstellingen, educatieve activiteiten en bijeenkomsten. Een filmlab, een collectie panorama, een winkel en een café-restaurant met terras maken het aanbod compleet. EYE maakt deel uit van de nieuwe Amsterdamse stadswijk Overhoeks, genoemd naar de toren Overhoeks op het voormalige Shell Research-terrein.

Wilt u niet langer E*Cinema nieuwsbrieven blijven ontvangen? Meld u af met een e-mail naar mailto:ecinema@eyefilm.nl met als kop ‘uitschrijving’.

E*Cinema 18 October – Inter-Action: Shorts by SEAT, Seattle Experimental Animation Team

EYE Film Institute Netherlands focuses on historical and contemporary experimental film in the monthly E*Cinema series. This month E*Cinema presents a compilation programme of films by the Seattle Experimental Animation Team (SEAT). SEAT is a collective of animators and filmmakers who use various techniques, from handmade animations to computer animations. Clay animator Bruce Brickford, famous for his work with Frank Zappa, is a member of this mixed group. As well as the films by SEAT, the documentary Monster Road (2004) about Brickford will be screened on the evening.

The E*Cinema series will continue to be screened in EYE Vondelpark until the end of this year. In the spring of 2012 EYE is moving to new accommodation on the north bank of the IJ in Amsterdam, where the E*Cinema series will be continued.

Programme 7.30 pm: Inter-Action (approx. 75 min.)

Plain Face                                                                                         Both Worlds

New short films by SEAT, the Seattle Experimental Animation Team, whose animation films are often challenging and thought provoking. About love, insanity, belief, jealousy and murder. With an introduction by SEAT animator and curator Tess Martin.

Crashing Waves
Britta Johnson (US 2010)
No dialogue, 7’, colour
In Crashing Waves two castaways spend their days on a deserted beach, where they control the sun and the tides. Are they gods or has their perilous situation driven them mad? With the use of pixilation, time-lapse camera work and puppet animation.

The Man Who Shot the Man Who Shot Lincoln
Drew Christie (US 2010)
In English, 5’, colour
An animated version of the bizarre life of Boston Corbett, the man who shot John Wilkes Booth. Depicted on the pages of twelve books in charcoal, pastel and chalk.

Dwellings
Aaron Wendel (US 2010)
No dialogue, 4’, black & white
Two houses gradually destroy each other. Hand drawn on paper.

Plain Face
Tess Martin (US 2011)
No dialogue, 10’, colour
A stranger arrives in a fantasy land where she immediately falls victim to prejudices and violence, but also to love. Paper and plastic cut-outs animated on a light box.

Chronicles of a Professional Eulogist
Sarah Jane Lapp (US 2009)
In English, 6’, colour
A dying eulogist is looking for a successor to continue his profession. ‘Documation’ about memories and nostalgia, depicted in ink, wax and gouache on paper.

Parasol
Webster Crowell (US 2008)
No dialogue, 8’, colour
Revenge film about bicycles, dancing and speed, animated in pastels on a couple of thousand paper parasols.

Both Worlds
Stefan Gruber (US 2011)
No dialogue, 10’, colour
In a garden of Eden cartoonesque gods sit on top of mountains from where they give gardeners tips on completing the Utopia. Handmade animation in Flash.

The Comic That Frenches Your Mind
Bruce Bickford (US 2008)
In English, 5’, black & white
Bruce Bickford’s new pencil animation is a drug trip about brains, eggs and a mysterious lighthouse.

Programme 9.30 pm

Monster Road
Brett Ingram (US 2004)
In English, 80’, colour and black & white
Documentary about the legendary underground clay animator Bruce Bickford who collaborated with Frank Zappa. See also The Comic That Frenches Your Mind in the compilation programme at 7.30 pm.

Inter-Action: Shorts by SEAT, Seattle Experimental Animation Team
18 October 2001, 7.30 pm + 9.30 pm
EYE, Vondelpark 3, Amsterdam, The Netherlands.

Tickets:
€ 8, with discount € 6.70, Friends of EYE € 4.50

Double Bill (both programmes at 7.30 pm + 9.30 pm):
€ 15, with discount € 12.70, Friends of EYE € 8

Tickets are for sale on the website www.eyefilm.nl or can be reserved via +31 (0)20 5891400

Click here for Part 1: Inter-Action: Shorts by SEAT, Seattle Experimental Animation Team on Sunday 16 October at De Nieuwe Anita.

Forthcoming editions of E*Cinema 2011:

15 November, Films by Jeroen Eisinga
20 December, new experimental films and music by Knalpot

New location in 2012
In the spring of 2012 EYE is moving to new accommodation on the north bank of the IJ in Amsterdam. EYE is the first large cultural organization to make the leap across the IJ. The new building will accommodate four modern well-equipped cinemas seating 600 in total. There will be plenty of space for exhibitions, educational activities and meetings. A film lab, a panorama of the collection, a shop and a café-restaurant with a terrace complete the facilities. EYE is part of the new Amsterdam district Overhoeks, which is named after the Overhoeks tower on the former Shell Research site.

Bron: EYE