VPRO en HUMAN trekken samen op

De VPRO en HUMAN hebben hun programmering gepresenteerd en gaven daarbij aan om verder samen op te trekken.

VPRO-directeur Lennart van der Meulen: “Voor 15 november moet HUMAN minister Van Bijsterveldt laten weten bij welke omroep zij zich willen aansluiten. Wij hoeven de minister niet langer in het ongewisse te laten: VPRO en HUMAN trekken samen op naar een nieuwe erkenning.”

“De VPRO is een vrijplaats”, aldus de algemeen directeur van de VPRO. Geen schuilplaats maar een uitvalsbasis voor nieuwe ideeën, invalshoeken en concepten. Dat doet de VPRO samen met HUMAN, die een jaar geleden bij de VPRO is ingetrokken. Vandaar voor het eerst een presentatie van twee omroepen, die vanuit een onafhankelijke blik de wereld willen duiden. “HUMAN is de levensbeschouwelijke imprint van de VPRO,” aldus Van der Meulen.

Van der Meulen onderstreepte het belang van samenwerking met andere omroepen. De meerwaarde hiervan blijkt onder meer uit programma’s als Buitenhof, Argos, Andere Tijden, Andere Tijden Sport, Labyrint en gezamenlijke dramaproducties als A’dam en E.V.A. Daarbij benadrukte hij dat de VPRO het liefste samenwerkt vanuit een eigen en zelfstandige positie. Met de minister is de VPRO dan ook groot voorstander van een bestel met drie fusieomroepen met een algemene opdracht voor een groot publiek en drie zelfstandige omroepen, waaronder de VPRO, met een meer specifieke missie en doelgroep. “Voor die zelfstandigheid willen we concessies doen. Verder specialiseren, ons nog preciezer op onze doelgroep richten, desnoods wat meer minder aanspraak maken op OCW budget. Ons inzetten voor typisch publieke programmering. We willen ook de onderlinge verhoudingen tussen de omroepen voor langere tijd vastleggen en het ledencriterium als onruststoker uitschakelen,” verklaarde Van der Meulen. “En ook dat is een handreiking aan andere omroepen die veel minder dan de VPRO op een hechte achterban kunnen vertrouwen.”

Bron: VPRO/Broadcast Magazine