NORMA ijvert voor betere vergoeding acteurs

Maandag vond in de Rode Hoed in Amsterdam een internationaal seminar plaats over de ‘billijke vergoeding’ voor acteurs, musici en andere uitvoerende kunstenaars in de audiovisuele sector (film en TV).

De aanleiding voor dit seminar is het wetsvoorstel auteurscontractenrecht dat in het najaar in de Tweede Kamer behandeld gaat worden. Het seminar is georganiseerd door NORMA (Naburige Rechtenorganisatie Musici en Acteurs) en advocatenkantoor SOLV.

De aanleiding voor dit seminar is het wetsvoorstel auteurscontractenrecht dat de contractuele positie van makers en uitvoerende kunstenaars beoogt te versterken. In het persbericht van Justitie van 8 juli werd aangekondigd dat voor filmwerken de huidige bepaling (artikel 45d Auteurswet) blijft gehandhaafd met als enige verschil dat de belangrijkste makers recht krijgen op een proportionele vergoeding als zij hun rechten aan de producent van het filmwerk overdragen.

Aangezien artikel 45d Auteurswet aan acteurs praktisch geen bescherming biedt, is er juist grote behoefte aan aanpassing van dit artikel voor meer wettelijke versterking. Nederland kan in dat opzicht leren van de praktijk in bovengenoemde landen, waar acteurs wél een vergoeding krijgen wanneer hun programma’s worden herhaald of te zien zijn via on demand diensten (zoals Uitzending Gemist).

De uitkomst van het seminar zal worden ingezet voor de lobby bij de Tweede Kamer.

Bron: NORMA/Broadcast Magazine