Winnaar Louis Hartlooper Prijs voor de Filmjournalistiek 2011

Eric Koch wint de Louis Hartlooperprijs voor de filmjournalistiek 2011.

Donderdag 22 september om 17.30 uur is tijdens het Nederlands Film Festival de jaarlijkse Louis Hartlooper Prijs voor de Filmjournalistiek uitgereikt. Dit vond plaats tijdens een door het Louis Hartlooper Complex aangeboden feestelijke bijeenkomst  voor leden van de DDG, het NVS, het Louis Hartlooper Genootschap, de KNF, het NFF en de Louis Hartlooper Stichting.

De Louis Hartlooper Prijs voor de Filmjournalistiek is voor de zevende keer uitgereikt aan een persoon die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor de geschreven filmcultuur. Dit jaar mocht Eric Koch de prijs in ontvangst nemen.

Tijdens deze prijsuitreiking verzorgde Oliver Kerkdijk, de winnaar van vorig jaar, een voordracht over film(journalistiek).

Met de Louis Hartlooper Prijs voor de Filmjournalistiek beogen de initiatiefnemers het schrijven over film in Nederland onder de aandacht te brengen. Een nationale filmcultuur is ondenkbaar zonder de (goede) filmjournalistiek. De filmcultuur is gebaat bij en kan niet bestaan zonder het geschreven woord, dat gedrenkt is in bevlogenheid, idealisme, research en historisch besef.

De prijs wordt uitgereikt aan een scribent die door middel van een of meerdere publicaties het afgelopen jaar een eminente bijdrage heeft geleverd aan het denken over cinema en aan de verdieping van de filmcultuur in ons taalgebied.

De prijswinnaar is vastgesteld na een stemming door leden van de Dutch Directors Guild (DDG) en de Nederlandse Vereniging van Speelfilmproducenten (NVS), op basis van een ‘shortlist’ van vijf kandidaten voorgedragen door de leden van het Louis Hartlooper Genootschap (gelieerd aan het Louis Hartlooper Complex, maar volstrekt onafhankelijk en zonder ruggespraak opererend).

Eric Koch
Eric Koch weet wekelijks het nieuwe filmaanbod op een zodanige wijze te recenseren dat de art film een breder publiek aanspreekt. Tegelijkertijd nodigen zijn recensies het art film publiek uit om een populaire mainstream film te ‘proberen’. Als echte filmliefhebber, altijd enthousiast en positief, heeft hij de grootste sterren en regisseurs kunnen verleiden tot een interview en weet hij het publiek steeds van interessante achtergrondinformatie te voorzien.
Door zijn grote liefde voor uiteenlopende filmgenres heeft hij de afgelopen jaren veel bijgedragen aan het filmbezoek en de filmbeleving in Nederland. Bovendien pleit voor hem dat hij in een populaire krant als De Telegraaf consequent de art films enthousiast recenseert.

Naast een eervolle plek, middels een fotografische afbeelding in het Louis Hartlooper Complex, bestaat de prijs uit een bedrag van 1.000 euro, een penning met oorkonde en daarbij een Zwarte Spiegel. Dat deze Zwarte Spiegel eruitziet als een kleine schotelantenne is een knipoog van het toeval. Belangrijker dan de vorm is in dit geval de betekenis. Van oudsher, al in de klassieke Oudheid, wordt de zwarte spiegel gebruikt in de wereld van de magie, waar hij een hulpmiddel was bij “de kunst van het schouwen”. De parallel met film is evident. Tot slot krijgt de winnaar de uitnodiging om bij gelegenheid van de eerstvolgende uitreiking van De Louis Hartlooper Prijs een voordracht te houden.

In het titelverhaal uit de bundel Music for Chameleons vertelt Truman Capote dat ook schilders als Gauguin, Van Gogh en Renoir een zwarte spiegel gebruikten. Men trok het veld in, keek dan net zo lang in de zwarte spiegel tot alle kleuren van het netvlies verdwenen waren en nam daardoor, als men zijn blik op de omgeving richtte, de kleuren weer als nieuw en in al hun hevigheid waar. De overweldigende indruk iets te zien alsof het met frisse blik voor het eerst aanschouwd wordt, is iets wat je elke filmliefhebber zou toewensen.

De prijs is eerder toegekend aan Joyce Roodnat (2005) voor de artikelenreeks Europese Filmklassieken in M, het maandelijkse magazine van NRC Handelsblad, Dirk Lauwaert (2006) voor zijn boek Dromen van een expeditie, Annemieke Hendriks (2007) voor haar boek De pioniers. Interviews met 14 wegbereiders van de Nederlandse cinema, André Waardenburg (2008) voor zijn enthousiasmerende artikelen in met name NRC Handelsblad en Skrien, Dana Linssen (2009) gewaardeerd om de brede en beschouwende journalistieke context als filmjournaliste van het NRC Handelsblad en hoofdredacteur van De Filmkrant, en Oliver Kerkdijk (2010) voor zijn eigenzinnig romantisch taalgebruik en een indrukwekkende kennis van de filmhistorie, waardoor zijn artikelen een ode aan de Cinema vormen.

Bron: MVSP