Bezuiniging op publieke omroep gehandhaafd

De bezuinigingen van tweehonderd miljoen euro op de publieke omroep, Radio Nederland Wereldomroep en het Muziekcentrum van de Omroep (MCO) blijven gehandhaafd.

Conform het regeerakkoord wordt het mediabudget vanaf 2013 stapsgewijs verlaagd, blijkt uit de begroting van het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap.

Het kabinet wil het omroepbestel drastisch vereenvoudigen zodat er in 2016 nog maar acht omroepen overblijven. De Wereldomroep wordt in 2013 gefinancierd uit de begroting van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Bron: AD