Louis Hartlooper Prijs opnieuw onderdeel NFF

De Louis Hartlooper Prijs zal dit jaar worden uitgereikt tijdens de KNF-borrel op donderdag 22 september. De prijs zal tijdens het Nederlands Film Festival worden uitgereikt aan iemand die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor de (geschreven) filmjournalistiek.

 Donderdag 22 september van 17:30 tot 19:30 uur zal de uitreiking plaatsvinden, het is onderdeel van het officiele programma van het NFF. Het is de zevende keer dat de prijs wordt uitgereikd.

De jaarlijkse prijs gaat naar een schrijver die met een of meerdere publicaties een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan het denken over cinema en aan de filmcultuur in het Nederlandse taalgebied. Net als elk jaar wordt de prijs uitgereikd door de Louis Hartlooper Stichting, die hiermee hoopt het schrijven over film onder de aandacht te brengen en te houden.

Op basis van een shortlist met vijf kandidaten wordt de winnaar door een stemming onder de leden van de DDG en NVS vastgesteld. De winnaar krijgt een eervolle plek (doormiddel van een foto) in de eregalerij van het LHC, een geldbedrag van 1.000,- euro, een penning met oorkonde en een Zwarte Spiegel.

Schouwen

Deze laatste prijs heeft zijn geschiedenis in de klassieke Oudheid liggen, waar een zwarte spiegel werd gebruikt in de wereld van magie, als hulpmiddel bij de “kunst van het schouwen”. Volgens de stichting doet een filmjournalist dat immers bij het schrijven over de filmcultuur. Winnaar van vorig jaar, Oliver Kerkdijk zal de voordracht verzorgen.

Voor meer informatie kan men contact opnemen met:
Judith van den Burg –  Tel: 030 2313789
Monique van Schendelen – Tel: 035 582 69 69 / 06 53 697 606