Europese commissie kiest nieuwe strategie intellectueel eigendom

De Europese Commissie heeft een uitgebreide strategie aangenomen om het juridische kader te herzien voor Intellectueel Eigendomsrechten.

De strategie is erop gericht om groei en innovatie in Europa te stimuleren en uitvinders, kunstenaars, gebruikers en consumenten de gelegenheid te bieden zich aan te passen aan het groeiend belang van online activiteiten en tegelijkertijd het ontstaan van nieuwe zakelijke kansen in de hand te werken.

De strategie heeft betrekking op tal van aspecten, zodat het terrein van de Intellectueel Eigendomsrechten volledig wordt bestreken: van het octrooi dat een onderneming nodig heeft om een uitvinding te beschermen tot het tegengaan van namaak en piraterij. De eerste concrete maatregelen die in het kader van de nieuwe strategie zijn genomen zijn een voorstel voor een soepeler licentieregeling voor zogeheten “verweesde werken”, waardoor vele culturele werken online toegankelijk zullen worden, en een voorstel voor een nieuwe verordening ter bestrijding van handel in goederen die inbreuk maken op het Intellectueel Eigendom.

Lees hier het volledige persbericht van de Europese Commissie (in het Nederlands).

Bron: MEDIA Desk Nederland