Themaprogramma NFF: Beeldenstorm – film en digitale beeldcultuur

Het Nederlands Film Festival maakt zich met het programma Beeldenstorm op voor de toekomst…

en wil, voor het publiek en de Nederlandse filmsector, een wegwijzer zijn in een sterk veranderend medialandschap waarin film, de Nederlandse film, van substantiële betekenis is.

Niet als een in zich zelf gekeerde kunstvorm, maar een kunstvorm die zich continue uitgedaagd voelt om nieuwe vormen van audiovisuele vertellingen te onderzoeken. Filmkunst is altijd voortgedreven door techniek. Vanaf het allereerste begin, toen aan de nieuwe techniek van het bewegende beeld ‘storytelling’ werd toegevoegd. En later, met de komst van geluid, van kleur, van de kleine bewegende camera kreeg film nieuwe dimensies. In het afgelopen decennium heeft de explosieve groei van technologische innovaties, en de beschikbaarheid ervan, een grote vlucht genomen. Wat gebeurt er als aan de nieuwe technieken ‘visual storytelling’ wordt toegevoegd? Wat zijn de (on)mogelijkheden? Staan wij aan de wieg van een nieuwe filmkunst?

Binnenkort meer informatie over dit programma-onderdeel. Het volledige programma wordt op 7 september bekendgemaakt.