NVS – Investering in film dient extra te worden gestimuleerd

De geefwet biedt geen antwoord voor het aantrekken van risicodragende private investeringen die noodzakelijk zijn voor filmproductie. Om hierin te voorzien dient naar buitenlands voorbeeld op korte termijn een extra stimuleringsmaatregel uitgewerkt te worden om private investeringen in filmproducties te faciliteren.

Donderdag 30 juni wordt in de Tweede kamer het belastingplan 2012 behandeld. De geefwet die het aantrekken van private middelen door de cultuursector moet stimuleren maakt daar onderdeel van uit. Daarover stuurden de staatssecretarissen Teeven (Veiligheid en Justitie), Weekers (Financiën) en Zijlstra (Cultuur) een brief aan de Tweede Kamer. Deze maakt duidelijk dat de geefwet vooral is gericht op donaties en giften en interessant kan zijn voor instellingen en musea. Voor het aantrekken van risicodragende private investeringen biedt de geefwet geen aanknopingspunten.

Het geboden voordeel in de geefwet staat niet in verhouding tot de risico’s bij omvangrijke investeringen die noodzakelijk zijn voor filmproducties. Om private investeringen in producties te faciliteren dient een extra stimuleringsmaatregel ontwikkeld te worden. Soortgelijke regelingen zijn in de landen om ons heen, waaronder België, Duitsland, Ierland, Engeland en Luxemburg al lang zeer succesvol. Doordat deze in Nederland ontbreken zijn wij niet aantrekkelijk voor internationale coproducties en verdwijnen voor film- en AV-productie essentiële bedrijven en talenten uit Nederland.

Het kabinet heeft, volgens zijn brief van 10 juni aan de Tweede Kamer, de ambitie het marktaandeel van Nederlandse film (momenteel 16 procent) te behouden en de internationale positie te versterken. De Filmsector deelt de ambities, maar om deze te realiseren is het noodzakelijk dat op korte termijn de voorstellen die het Filmfonds samen met de sector heeft gedaan verder worden uitgewerkt. Er dient onderzocht te worden op welke manier het stimuleren van filminvesteringen ook in Nederland kan worden geïntroduceerd.

Meer informatie:
Nederlandse Vereniging van Speelfilmproducenten
Marjan van der Haar, directeur
Tel: 020 627 0061
Mob: 06 31790017

Bron: persbericht MVSP