Landelijke en regionale omroepen moeten samen

De landelijke en de regionale omroepen moeten integreren. De minister vraagt de omroepen om binnen een half jaar met voorstellen hiervoor te komen.

Dat staat in de mediabrief die minister Marja van Bijsterveldt vrijdag heeft gestuurd aan de Tweede Kamer. Ze noemt dit een ingrijpende hervorming en een vereenvoudiging van het publieke bestel. Een regionale vensterprogrammering behoort tot de opties. Daardoor krijgen tv-kijkers in bijvoorbeeld Groningen andere programma’s op Nederland 3 voorgeschoteld dan kijkers in Noord-Holland.

Het kabinet vindt dat het Nederlandse publiek beter wordt bediend als landelijke en regionale omroepen gezamenlijk programma’s maken. Daardoor ontstaat een gevarieerder aanbod en wordt ook het bereik van de regionale omroepen verbeterd.

Het kabinet spreekt komende maanden met de nieuwe provinciale bestuurders in het Interprovincaal Overleg (IPO). Onderwerp van gesprek zal zijn hoe de nieuwe verdeling van de verantwoordelijkheden tussen Rijk en provincie kan bijdragen aan een efficiënter publiek bestel.

Bron: Adformatie