DDG-ledenavond over lezen van begrotingen op 20 juni

De DDG organiseert op maandag 20 juni een ledenavond over het lezen van begrotingen waarvoor ook leden van de NBF harte zijn uitgenodigd.

Ledenavond over het lezen van begrotingen
De beroepspraktijk van filmmakers vraagt hen steeds meer betrokken te zijn bij de productionele kant van het filmproces. Eén van de onderdelen daarvan is het goed kunnen lezen van productiebegrotingen. In de meeste gevallen staat het regiecontract toe dat de regisseur inzage krijgt in de begroting. Veel regisseurs maken er geen gebruik van en sommige producenten staan het maar mondjesmaat toe, of geven een begroting slechts ter inzage voor de start van een productie.

De DDG vindt dat regisseurs meer kennis zouden moeten hebben van begrotingen en doordrongen zouden moeten zijn van de noodzaak om deze goed te kunnen lezen en begrijpen. Maar ook willen we laten zien hoe grillig de financiële kant voor de producent soms kan zijn, hoe zijn contact met geldschieters verloopt, voor welke dilemma’s de film komt te staan.

Mocht je het als schrijver ook interessant vinden om meer over deze financiële kant te horen dan ben je van harte welkom.

Aan de hand van de documentaire SHOUT van Ester Gould en Sabine Lubbe Bakker en De Dominee van Dutch Mountain Movies maken producenten Pieter van Huystee en René Huybrechtse ons deelgenoot van alle financiële wegen die er bewandeld zijn tijdens de producties en van alle afwegingen die er hebben plaatsgevonden.

Laat even weten of je komt op helen@directorsguild.nl, o.v.v. Ledenavond begrotingen.

Datum: maandag 20 juni
Aanvang: 20.00 uur
Locatie: EYE Film Instituut, Vondelpark 3, Amsterdam