MEDIA Desk Nederland en Binger Filmlab organiseren ‘New Media, Getting down to business’

Op 16 juni organiseren MEDIA Desk Nederland en Binger Filmlab een eerste sessie van drie over de impact van nieuwe media op filmproductie en distributie:

New Media, Getting down to business.

Het doel van deze sessie is de meest recente internationale initiatieven op het gebied van nieuwe media in kaart te brengen en relevante netwerken op te bouwen. Het programma biedt een grondige update over cruciale, inhoudelijke en zakelijke aspecten van nieuwe media. De focus ligt op kansrijke verdienmodellen en methoden om in de film- en televisiesector – ook op nieuwe platforms – succesvol te opereren.

Tijdens de volgende bijeenkomst, begin september, worden ideeën en vragen uit de juni sessie verder uitgewerkt. De focus ligt dan met name op kansrijke businessmodellen in de Benelux en op de vraag hoe internationaal beproefde verdienmodellen ook hier (kunnen) worden gebruikt. Tenslotte zullen in het najaar, tijdens een slotbijeenkomst, individuele sessies worden georganiseerd, waarin experts op maat gesneden advies geven over het ontwikkelen van een specifieke nieuwe media strategie voor uw bedrijf.

Voor meer informatie over dit programma kunt u contact opnemen met de MEDIA Desk via info@mediadesknederland.eu.

Bron: MEDIA Desk