NICAM pleit op jubileum voor grensoverschrijdende Kijkwijzer

Door grensoverschrijdende media, zoals Blu-ray, televisie en online media, komt de consumentenvoorlichting van Kijkwijzer in de verdrukking.

Aldus NICAM-directeur Wim Bekkers vandaag tijdens het congres ‘De oogst van 10 jaar Kijkwijzer’. Hij pleit daarom voor een Europese aanpak. Het jubileumcongres in NEMO in Amsterdam werd bijgewoond door minister van OCW Marja van Bijsterveldt-Vliegenthart.

Volgens Wim Bekkers is het Nederlandse publiek de afgelopen tien jaar volledig vertrouwd geraakt met Kijkwijzer. Praktisch de gehele Nederlandse audiovisuele sector heeft zich verbonden aan de Kijkwijzerafspraken. Maar het aanbod via online platforms zoals YouTube, Hyves, Facebook en Google, en buitenlandse tv-zenders groeit hard. Deze aanbieders zijn niet gebonden aan de afspraken rond Kijkwijzer. Het gevolg is dat het voor  een groeiend aandeel van de markt ontbreekt aan adequate consumentenvoorlichting en bescherming van jongeren tegen mogelijk schadelijk materiaal. Deze ontwikkeling ondermijnt de positie van de Nederlandse bedrijven die zich wel aan de regels moeten houden. Voor een effectieve bescherming van jongeren is een gelijk speelveld noodzaak.

Het Nederlands Instituut voor de Classificatie van Audiovisuele media (de organisatie achter Kijkwijzer) zal, samen met de betrokken branches en buitenlandse zusterorganisaties, initiatieven nemen voor een internationale, Europese aanpak. Het NICAM rekent daarbij op de steun van de Nederlandse overheid en Europese Commissie. De belangrijkste spelers en ondernemingen zouden het voortouw moeten nemen. Zoals ze dat ook hebben gedaan op het gebied van games. Het classificatie- en voorlichtingssysteem voor games, PEGI, is een voorbeeld van een geslaagde Europese benadering.

Bron: The Publicity Company