Reactie advies van de Raad voor Cultuur van het Filmfonds – 13 mei 2011