NSC Rating Application nu beschikbaar

Met deze applicatie kan ieder die werkzaam is in de film & TV sector op basis van zijn functie, ervaring, specialisatie een honorarium berekenen. Daarbij is het een indicator voor arbeidskosten binnen de film & TV sector. Als standaard is gekozen voor een weekprijs voor voorbereiding, draaiperiode of postproductie zoals internationaal gebruikelijk is.

Uitgangspunt is het minimum uurloon vermenigvuldigd met een waardering voor functie, ervaring, specialisme en een correctie voor het declarabel aantal dagen per jaar. De resultaten van de berekening liggen binnen de redelijke bandbreedte van één op vijf. Bij de totstandkoming is gekeken naar salarisschalen bij een vastdienstverband zoals die gehanteerd worden door overheid en omroep.

De applicatie is ondertussen aan opdrachtgevers, subsidiënten en vakverenigingen gepresenteerd.

De applicatie is te verkrijgen via de Appstore
Meer informatie www.nscratingapp.com

De applicatie wordt uitgebracht onder auspiciën van de NSC.