Nederlandse filmproductie dreigt in te storten

In een brandbrief aan Staatssecretaris Zijlstra (zie bijgaand) roepen de Nederlandse filmproducenten de regering op het advies van de Raad voor Cultuur naast zich neer te leggen. “Het effect van de bezuiniging zal de productie van speelfilms, documentaires, animatiefilms en experimentele films raken.

Het zal leiden tot een halvering van de speelfilmproductie met als gevolg een sterke afname van werkgelegenheid, onherstelbaar verlies van kennis en vakmanschap en een groeiend aantal faillissementen in de audiovisuele industrie” aldus de producenten.

De afgelopen decennia groeide het marktaandeel van de Nederlandse speelfilm en documentaire van 0,8% in 1994 tot maar liefst 16% in 2010. Meer dan 31 Miljoen mensen zagen een Nederlandse film alleen al in de bioscoop en op televisie. Een groot aantal films werd geselecteerd voor prestigieuze festivals. Ruim 1 miljoen mensen bezochten een filmfestival in Nederland. Tussen 2006 en 2009 kwam zelfs 41% van de totale toename van de bioscoopomzet voor rekening van Nederlandse films. De reputatie van de Nederlandse kinderfilm reikt tot ver over de grenzen. Ook de documentaire en animatiefilm van eigen bodem staan internationaal hoog aangeschreven.

Het Filmfonds is niet de grootste financier van film, maar speelt wel vaak een doorslaggevende rol bij het werven van privaat geld. Groei en versterking van de internationale positie van de Nederlandse filmcultuur vraagt om investeringen en niet om bezuinigingen.

“In tijden van economische recessie zijn bezuinigingen onvermijdelijk, maar het is navrant te moeten vaststellen dat de Raad een bezuiniging bepleit die het land meer geld gaat kosten, dan dat het zal opleveren”

Bron: MVSP