Verslag NetwerkBorrel voor Film en tv – 25 oktober 2010

Verslag NetwerkBorrel voor Film en tv – maandag 25 oktober 2010

Op de avond van maandag 25 oktober hadden veel film- en tv-professionals hun weg gevonden naar LAB111 in Amsterdam-West, waar de NetwerkBorrel voor Film en tv (NBF) werd gehouden. Nadat er door de aanwezigen gezamenlijk gegeten en geborreld was, begonnen om 20:00 de pitches in de kapel.

Dennis Brussaard beet het spits af met een presentatie van zijn bedrijf ContentDivision. ContentDivision zoekt originele TV/film/documentaire formats of passende bestaande TV producties waarin zij financieel en inhoudelijk kan participeren namens enkele van haar 50 klanten binnen de non-profit sector. Hij lichtte toe welke doelstellingen ze daarbij hanteren en aan welke budgetten je moet denken die vanuit CD beschikbaar kunnen komen. Aan de hand van een informatief filmpje werd duidelijk welke producties er eerder gemaakt zijn. Mensen die naar aanleiding van deze pitch interesse hebben in de diensten van ContentDivision, kunnen contact opnemen met Dennis via dennis@contentdivision.com.

De tweede persoon die een pitch verzorgde was David Linssen van Dutchview. Hij vertelde meer over de nieuwste 3D-technieken en de voortgang van deze manier van filmen en vertonen en introduceerde hiernaast het platform 3D NL dat is opgericht voor stimulering van 3D in Nederland. In Hilversum is onlangs het 3D Livelab geopend, een live laboratorium voor productie, registratie en distributie van 3D-TV. Hij vertelde hierna meer over de eerste editie van de 3D-dagen die op 22 en 23 november zullen worden gehouden, waar de laatste ontwikkeling op het gebied van 3D worden gepresenteerd, praktische informatie verkregen kan worden en waar gelegenheid is tot netwerken. Voor meer informatie zie www.3dnl.net en www.3ddagen.nl.

Als derde kwam Remco Klöters (Van Kaam advocaten) aan bod. Hij informeerde de aanwezigen over het belang van het hebben van een goede advocaat, zeker gezien het feit dat er een aantal ingrijpende wijzigingen op stapel staan in het auteursrecht. Er is sprake van een wetsvoorstel Auteurscontractenrecht dat beoogt de Auteurswet ingrijpend te wijzigen. Inmiddels hebben diverse partijen en belangenorganisaties daar reacties op gegeven. Het is afwachten wat de wetgever daar mee doet. Het voorstel bevat onder meer de volgende wijzigingen:

  • De overdracht van auteursrechten tijdens het leven van de maker zal in beginsel niet langer mogelijk zijn. In plaats daarvan kunnen er alleen licenties worden verleend die na vijf jaar opzegbaar zijn. Dit geldt overigens alleen voor exclusieve licenties, maar dat zullen in de praktijk meestal de enige werkbare licenties zijn.
    o De uitzondering voor het vermoeden van overdracht aan de filmproducent blijft overigens in tact. Wel zal het gevolg zijn dat partijen die buiten die regeling vallen (zoals de schrijver van een boek waar een film op gebaseerd is, of de maker van filmmuziek) dus hun licentie kunnen opzeggen en ook filmproducenten dus last kunnen krijgen van de veranderingen.
  • Er komt een ‘blockbusterbepaling’: wanneer de winst niet meer in verhouding staat tot de licentievergoeding kan een maker bij de rechter een betere vergoeding afdwingen, met terugwerkende kracht!
  • Er komt een exploitatieplicht: als er niet binnen een redelijke termijn na het verlenen van een licentie tot exploitatie wordt overgegaan, kan de maker de licentie ontbinden.
  • Er komt een vereenvoudiging voor het vernietigen van ‘evident onredelijke bepalingen’ in overeenkomsten.

Last but zeker not least heeft Gé Aarts verteld over filmconservering, en liet een zeer oud formaat film zien uit de jaren ’20 van de twintigste eeuw. Tijdens de Home Movie Day, die elk jaar wereldwijd op dezelfde dag wordt gehouden en in Nederland in het Filmmuseum (EYE) plaatsvond, won hij de eerste prijs met een filmpje dat hij in 1969 maakt met zijn broer. Het geconserveerde filmpje van 3 minuten werd vertoond en zeer enthousiast ontvangen door de aanwezigen.

Na afloop van de pitches werd er door een flink aantal mensen nog gezellig geborreld aan de bar van het café van LAB111. Was je er deze keer niet bij? Kom dan zeker bij de volgende editie op maandag 29 november langs! Wil je een korte pitch verzorgen op deze avond? Meld je dan alvast aan bij het NBF-kantoor.