Nieuwsoverzicht Filmfonds

Commercieel intendant: ruimte voor nieuwe plannen en indienen zonder producent

Sinds 2010 beoordeelt Marleen Gorris als commercieel intendant filmplannen, variërend van een pril idee tot uitgewerkt scenario, van thriller tot horror tot rom-com en slapstick; alles passeert de revue en van elk budget. Van de ingediende 65 projecten ondersteunt zij nu 15 projecten in de treatment en scenario-ontwikkeling. In gesprekken met schrijvers, regisseurs en producenten probeert ze aan projecten naast een financiële ook een inhoudelijke bijdrage te leveren. Marleen Gorris: ‘Vanuit de makers horen we regelmatig dat het persoonlijke contact en de feedback als prettig worden ervaren. Een traject bij de intendant geeft de ontwikkeling continuïteit en dat is vanaf het begin stimulerend.’

Gorris krijgt minder ideeën aangeboden dan ze had verwacht en vindt de diversiteit en kwaliteit van de projecten wisselend. Gorris: ‘Wat het intendantschap lastig maakt is de beperkte tijd die je hebt om projecten te selecteren en ondersteunen in de ontwikkeling om vervolgens tot een keuze te komen voor het verdelen van de realiseringsbijdragen. Daarbij komt dat de makers niet altijd de hoogste prioriteit toekennen aan de ontwikkeling van hun plannen. Aanvragers bij de commerciële intendant lijken soms wat weinig persoonlijk bij hun projecten betrokken te zijn waardoor de ontwikkeling soms traag verloopt of zelfs stagneert. Maar soms is het ook andersom. Dan is de laatste pagina van het vorige script nog niet omgeslagen of er ligt al weer een nieuwe versie. De energie waarmee sommige projecten snel tot stand komen werkt aanstekelijk en helpt vaak om tot kwalitatief sterk plannen te komen’.

Ruimte voor nieuwe plannen
De commercieel intendant heeft nog ruimte voor enkele commerciële films die eerste prioriteit hebben bij de makers en wellicht binnen korte tijd gerealiseerd kunnen worden. Daarom kunnen ook projecten die al in de treatment- of scenariofase zijn, worden ingediend (ook met behulp van de online-idee check).

Scenaristen zonder producent
Nieuw is dat scenaristen (of een team van scenaristen) zonder producent nieuwe plannen voor een genrefilm kunnen indienen. Marleen Gorris wil makers de kans geven de grenzen van het genre op te zoeken met het bedenken van verrassende twists en nieuwe scenariovondsten. Zo kunnen ze in alle vrijheid hun idee uitwerken en fundamenten leggen voor een film alvorens ze ermee naar een producent gaan. Hiervoor is per project maximaal 15 duizend euro beschikbaar. Minstens één van de scenaristen moet per team minimaal 1 commerciële bioscoopfilm op zijn naam hebben staan.


Artistiek Intendant

Het afgelopen jaar zijn er door artistiek intendant Frank Peijnenburg meer dan 100 aanvragen behandeld. Van die aanvragen zijn er inmiddels 15 in ontwikkeling genomen. Er is nog steeds ruimte voor nieuwe projecten. De samenwerking met de makers wordt door de artistiek intendant en door de makers als open, direct en laagdrempelig ervaren. Dicht op de ideeën, op de intenties en op uitgangspunten van de makers en van de intendant. De focus is vaak internationaal, auteursgedreven, veelal verhalend en met oog voor publiek, van welke omvang dan ook.

Enkele scripts zitten in de laatste fase van ontwikkeling, twee projecten zijn doorgestroomd naar de Oversteek plus maar blijven door de intendant begeleid worden. Een project heeft na scenario-ontwikkeling nu projectontwikkeling toegewezen gekregen. Voor sommige projecten zijn al coproductie partners gevonden.
De uitgangspunten van de artistiek intendant, zoals in zijn missiestatement geformuleerd, hebben geresulteerd in de ontwikkeling van enkele projecten met een nadrukkelijke focus op internationale samenwerking. De taal vormt daarbij geen belemmering bij de ontwikkeling. Ondersteuning vanuit de omroepen is daardoor niet vanzelfsprekend en wel vaak lastig. Er zal daarom zorgvuldig gekeken moeten worden naar alternatieve distributie- en financieringsmogelijkheden voor deze films. Internationale samenwerking is dan heel belangrijk. Maar ook de ontwikkeling van nieuwe plannen en platforms voor vertoning van de films. Culturele kenmerken worden daarbij scherp in het oog gehouden.

Het palet van projecten in ontwikkeling is divers: originele Nederlandse persoonlijke verhalen, 3 boekverfilmingen, een theateradaptatie, een muziekfilm, kleine persoonlijke projecten en een samenwerkingsproject met Denemarken. Maar de kern is in alle gevallen herkenbaar; auteursgedreven, betrokken verhalen over de wereld waarin we nu leven, grenzeloos en open.

Er kunnen nog steeds projecten ingestuurd worden voor ontwikkeling. De toekenning van realisering zal in 2011 en 2012 plaatsvinden.


6 mei 2011 Scriptdesk start nieuwe editie Ontwikkelcentrale

Scriptdesk start nieuwe editie Ontwikkelcentrale voor makers die binnen 3 maanden van een idee tot een 1e scenarioversie willen komen in de setting van een ‘writers room’. In een groep van 4 makers worden plannen ontwikkeld tot synopsis, daarna volgen individuele sessies om treatment en scenario te bespreken. Voor beginnende én ervaren makers, schrijvende regisseurs en storytellers uit andere disciplines. De eerste bijeenkomst is op 16 mei a.s.

Meer info vind u hier


26 mei 2011 Proeftuin Documentaire

Scriptdesk en LEV Pictures organiseren 5 x per jaar Proeftuinen. Dit zijn ontwikkel- en netwerkbijeenkomsten voor scenaristen, regisseurs en producenten, meestal rond de start van een competitie, zoals KORT!, Telefilm, One Night Stand en De Oversteek. Op 26 mei a.s. is de eerste Proeftuin Documentaire, die Scriptdesk samen met NPOX in Hilversum organiseert. Hoewel ze juist ook laten zien dat niet alle wegen naar Hilversum hoeven te leiden. Natuurlijk is er ruimschoots aandacht voor feedback op het plan dat je zelf meeneemt, en voor het leren kennen van mensen waar je iets aan kunt hebben.

Meer info vind u hier


Toekenningen Vrijplaats voor bewezen scenariotalent

Er zijn twee bijdragen toegekend in het kader van de regeling ‘Vrijplaats voor bewezen scenariotalent’. De bijdrage is bedoeld om binnen een jaar een scenario te ontwikkelen.

Een bijdrage van € 20.000 gaat naar Jolein Laarman voor het filmproject Verdwijnen, in samenwerking met Boudewijn Koole.
Logline: Anna gaat terug naar huis, naar haar moeder, naar de zee, de plek waar ze vandaan komt. Ze gaat terug om te verdwijnen.
Eerder schreef Jolein onder andere het scenario van Tussenstand (Mijke de Jong), Het Zusje van Katia (Mijke de Jong), Bizz (Janice Pierre) en Onder ons (Marco van Geffen).

Een bijdrage van € 20.000 gaat naar Willem Capteyn voor het filmproject De Mollenjager.
Het idee voor dit scenario is gebaseerd op het leven en de boeken van auteur Stephan Lang.
Logline: Vijftien jaar nadat Gábor uit Roemenië is weggevlucht (1975), komt hij er terug omdat zijn moeder op sterven ligt. Het is januari 1990 en het regime van dictator Ceaucescu is een paar weken eerder gevallen. Gábor kàn nu terug. Al de jaren na zijn vlucht heeft hij dat niet gedurfd, omdat hij vrijwel zeker gearresteerd zou worden. Hij is in gezelschap van Carina, een Nederlandse vrouw die hem indertijd geholpen heeft naar Nederland te komen en met wie hij een turbulente relatie heeft gehad.

Eerder schreef Willem onder andere scenario’s voor de televisieserie De Zomer van ’45 (Bram van Erkel), Zwarte Sneeuw (Maarten Treurniet) en De negen dagen van de Gier (Boris Paval Cohen).


Twee O&O films geselecteerd voor het 57e International Short Film Festival Oberhausen

De films Hotel Nachtclub en Theta Rhythm zullen te zien zijn in de internationale competitie van het International Short Film Festival Oberhausen.

Hotel Nachtclub, geregisseerd en geproduceerd door Arianne Olthaar, is een eerbetoon aan wat eens een luxe uitgaansgelegenheid was.
Theta Rhythm van Bojan Fajfric en producent Zelovic Productions geeft een reconstructie van wat zich op een zekere dag afspeelde tijdens een vergadering die de toekomst van een land zou veranderen.
Beide films gingen tijdens het afgelopen International Film Festival Rotterdam in première.

Het International Short Film Festival Oberhausen 2011 vindt plaats van 5 t/m 10 mei: www.kurzfilmtage.de

Bron: Filmfonds