Verslag Industry Dag Go Short festival op vrijdag 18 maart

NB: zie onder ‘downloads’ het verslag in pdf-formaat inclusief foto’s!

Op vrijdag 18 maart 2011 organiseerde de NBF in samenwerking met het Go Short festival een Industry Dag voor professionals. Hieronder het verslag van de dag.

Op de zonnige ochtend van vrijdag 18 maart stroomt de festivallounge aan het Klein Marienburg in Nijmegen al aardig vol met NBF‐leden en enkele leden van gerelateerde verenigingen, geaccrediteerde filmmakers via Go Short en andere geïnteresseerde professionals. Voorzitter van de NBF Hans Bosscher opent de dag en heet alle aanwezigen van harte welkom. Het onderwerp van de dag is online film, en de NBF lezing in de ochtend richtte zich op de auteursrechten die hiermee gemoeid zijn en het platform Filmotech dat het Nederlandse film‐ en televisie‐aanbod online zal gaan aanbieden.

Remco Klöters (Van Kaam Advocaten) bijt het spits af als eerste spreker van de NBF lezing. Hij is als media‐advocaat betrokken bij veel zaken die met auteursrecht in film te maken hebben. Auteursrecht is een moeilijk en steeds veranderend rechtsonderwerp en juridisch erg complex, zeker als het gaat om online aanbieden van film. Hij wil echter in deze lezing proberen het verhaal simpel over te brengen. In zijn presentatie legt hij uit hoe de rechten vanuit de wet zijn verdeeld als het gaat om een filmwerk, wat er verstaan wordt onder een producent en verschillende uitzonderingen op de regel. Door voorbeelden van zaken en uitspraken uit het verleden verduidelijkt hij zijn verhaal en zet deze kracht bij.
Hij licht toe dat een rechthebbende producent wordt door de wet gezien als iemand die financieel betrokken is bij een project, waarbij artikel 45 van toepassing is. Het is echter een begrip die soms nog te betwisten valt, zo blijkt uit een voorbeeld van de film ¿Soy Niño, waarbij er een geschil tussen twee producenten leidde tot het toekennen van de rechten aan twee producenten (co‐producentschap).

Hierna geeft Remco toelichting op de begrippen openbaarmaking en verveelvoudiging, zaken die voorbehouden zijn aan de rechthebbenden van een filmwerk. Dit verduidelijkt hij o.a. door middel van de zaak van tussen Eyeworks en FTD (15 november 2010), waarbij FTD geen inbreuk op het auteursrecht aangerekend kan worden omdat ze slechts informatie hebben gegeven waar de film te downloaden was, in plaats van het daadwerkelijk aanbieden.
Ook het citaatrecht komt aan bod, waarbij Remco aangeeft dat het hergebruiken van beeldmateriaal in bepaalde gevallen geoorloofd is volgens de wet: bij het gebruiken voor een actuele reportage.

Als laatste geeft hij een checklist mee, die gebruikt kan worden bij het opstellen van een contract. Hij raadt de aanwezigen aan altijd tijdig afspraken vast te leggen in contracten, om onduidelijkheid op een later moment te vermijden en om te zorgen dat de verdiensten en rechten toekomen aan de rechthebbenden.

Na een korte koffiepauze is het de beurt aan Emjay Rechsteiner van EYE Film Instituut Nederland om de aanwezigen zijn presentatie ‘Films legaal online’ te tonen. Het EYE Film Instituut is momenteel in een vergevorderd stadium met de ontwikkeling van een project om de films van 1895 tot heden online op hoge kwaliteit aan te bieden, als alternatief voor piraterij. Hierbij is het verdienmodel uiteraard belangrijk, waarbij een deel van de opbrengstenterugvloeit naar de makers. Het initiatief is een publiek‐private partnership tussen:
– NVS, EYE, Beeld&Geluid
– DDG, Netwerk Scenarioschrijvers
– Filmfonds, Filmfestivals
– Ministerie van OCW
– Collectieve Beheers Organisaties: Vevam, Sekam, Lira, Norma, Buma‐Stemra

Onder de werknaam Filmotech wordt het hele Nederlandse filmgeschiedenis en hoogwaardig TV‐drama gedigitaliseerd, waarbij een model voor repartitie is opgesteld. Hierbij wordt een verdeling gemaakt van de opbrengsten, zodat de makers ook een deel van hun verdiensten kunnen opstrijken. Dit initiatief wordt breed gedragen door het hele filmveld, maakt content beschikbaar en biedt makers repartitie. Nederland loopt zelfs voor op de wereld met dit initiatief, dat dit voorjaar gelanceerd gaat worden. Meer informatie over het project kan verkregen worden via EmjayRechsteiner@EyeFilm.nl.

Na de NBF lezing wordt er onder het genot van koffie en taart nog uitgebreid nagepraat met de sprekers. Hierna introduceren Hans Bosscher (NBF) en Lisa Linde Nieveld (EYE Film Instituut) Henk Beerten (Cultuur Gemeente Nijmegen), die alle gasten van het festival welkom heet en de festivalorganisatie van harte feliciteert met het succes van het festival, dat volgens hem een waardevolle bijdrage levert aan de stad Nijmegen. Alle aanwezige professionals genieten van een heerlijk en uitgebreid lunchbuffet, dat aangeboden wordt door de NBF en het EYE Film Instituut.

Het middagprogramma bestaat uit een debat, waarbij verschillende panelleden discussiëren over de vraag: wat is online succes en hoe vertaalt zich dat? Kunnen filmmakers hun brood verdienen met online film? Als panelleden zijn de volgende personen aanwezig: Carolina Molina (winnares online competitie met Are you Leaving) Evelien Lohbeck (winnares Guggenheim YouTube Contest en NOFF) Roel van de Weijer (initatiator Cinecrowd) Joris van den Berg (regisseur online serie: Meisjes van Thijs) Emjay Rechsteiner (EYE Film Instituut).  Aan het eind van de middag wordt er nog gezellig nageborreld in de festivallounge door zowel de deelnemers, sprekers en panelleden. Een goede afsluiting van een interessante eerste Industry Dag van het Go Short festival, zeker voor herhaling vatbaar voor volgend jaar!