Nieuws van het Filmfonds

Toekenningen Suppletieregeling

In totaal komen dit jaar dertien films in aanmerking voor een financiële bijdrage in het kader van de Suppletieregeling. Onder de voorwaardelijke toekenningen Nova Zembla, de nieuwe film van Reinout Oerlemans en producent Eyeworks Film & TV over een van de bekendste ontdekkingsreizen uit de Nederlandse geschiedenis en de verfilming van David Grossmans boek Het Zigzagkind door regisseur Vincent Bal en producenten Isabella Films en BosBros. Daarnaast is er een suppletietoekenning aan het oorlogsdrama Süskind van regisseur Rudolf van den Berg en producenten Fu Works en Cadenza Films en Razend naar het boek van Carry Slee van producent Shooting Star Filmcompany door regisseur Dave Schram, gericht op een jonge doelgroep. De films worden dit jaar geproduceerd en zullen naar alle waarschijnlijkheid dit najaar of in 2012 in de Nederlandse bioscoop te zien zijn. Alle bijdragen zijn hier terug te vinden.


Hoorzitting MEDIA 18 maart

Naar aanleiding van de publieke consultatie in november 2010 organiseert de Europese Commissie in Brussel op 18 maart aanstaande in Brussel een publieke hoorzitting over het toekomstige MEDIA Programma en andere financiering van de Europese Unie. Het MEDIA Programma steunt de Europese audiovisuele industrie al 20 jaar. De hoorzitting biedt, in het huidige veranderende audiovisuele landschap, de mogelijkheid om uw mening te geven over het MEDIA Programma na 2013.

In februari was onrust ontstaan over het voortbestaan van het MEDIA Programma zelf. Op 5 maart verklaarde EU-president Jose Manuel Barroso dat deze geruchten onjuist zijn en dat het MEDIA juist een belangrijke bijdrage levert aan de Europese cinema. Hij is een voorstander van het versterken ervan.

Op de website van de MEDIA Desk Nederland vindt u meer informatie.

Informatiebijeenkomst eind maart Productie Garantiefonds

De Europese Commissie heeft een garantiefonds gelanceerd waarmee het voor filmproducenten makkelijker wordt om toegang te krijgen tot bankkredieten. Het MEDIA Productie Garantiefonds zal door twee financiële instellingen worden uitgevoerd. Eind maart 2011 zal MEDIA Desk Nederland een bijeenkomst organiseren, waar Thierry Baujard het Spaanse systeem zal toelichten voor producenten en banken. Hier vindt u meer informatie.

Toekenningen samenwerking VAF/Filmfonds

Het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) en het Filmfonds hebben in het kader van hun samenwerking de volgende films geselecteerd voor subsidietoekenning.

Er is € 150.000 toegekend aan:

– twee Belgisch majoritaire coproducties met steun van het Filmfonds.
The broken circle breakdown van scenarist Carl Joos, regisseur Felix van Groeningen en Producent IDTV Film, Co-producent(en) Menuet bvba, en
Kid van scenarist en regisseur Fien Troch en Producent N279 Entertainment, Co-producent Primetime.

– en aan Nederlands Majoritaire coproducties met steun van het VAF:

Achtste groepers huilen niet van scenarist Karen van Holst Pellekaan, regisseur Dennis Bots en producent Rinkel Film, Co-producent Living Stone en
Dolfje Weerwolfje van scenarist Tamara Bos, regisseur Joram Lürsen en producent BosBros Film-Tv productions, Co-producent(en) bvba Cine Cri de Coeur.

Toekenning minoritaire coproductie

Er is € 135.000 toegekend aan de minoritaire coproductie Everybody in our Family van scenarist Corina Sabau, regisseur Radu Jude, producent(en) Circe Films, Co-producent Hifilm.

Aanpassing coproductie-overeenkomst VAF/Filmfonds

Op 3 maart is door het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) en het Filmfonds besloten om vanaf 2011 een wijziging door te voeren die het mogelijk maakt om in plaats van drie nu vier speelfilms een coproductie-bijdrage te verlenen. Dat heeft tot gevolg dat de vaste bijdrage die zowel aan Vlaamse als aan Nederlandse films gegeven kan worden, nu verlaagd is van € 200.000 naar € 150.000 per film.

De reden voor deze wijziging is het grote aantal verzoeken met hoge urgentie en kwaliteit die er worden ingediend. Zonder de aanpassing zouden interessante projecten buiten de boot dreigen te vallen.

Besloten is om voor deze eerste ronde in 2011 aan twee projecten uit België en twee projecten uit Nederland een bijdrage van € 150.000 te verlenen. Voor de tweede en de derde ronde die dit jaar volgen is dus nog twee keer € 150.000 beschikbaar.
Voor de hoogte van de bestedingsverplichting heeft de verlaging geen gevolg. Deze blijft € 120.000 en wordt niet meer uitgedrukt in een percentage van de bijdrage.

Oproep Teledoc 2011

Het Filmfonds, de Publieke Omroep en het CoBO-fonds roepen documentairemakers op plannen in te dienen voor de tweede ronde van het Teledoc project 2011. In dit project werken publieke omroepen en het Filmfonds samen met Nederlandse onafhankelijke documentaireproducenten.

Een Teledoc is een documentaire met een eigentijds Nederlands onderwerp of duidelijk Nederlandse link, zich afspelend in het heden, toegankelijk, prikkelend, verhalend, cinematografisch en bestemd voor een breed televisie- en/of bioscooppubliek. De lengte van de films is tussen de 70 en 90 minuten, het budget is ± € 300.000.

De plannen dienen uiterlijk maandag 4 april 2011 vóór 17.00 uur het liefst per mail te zijn ingediend bij het CoBO-fonds. Meer informatie vindt u hier.

Eurimages steunt twee Nederlandse coproducties

Twee speelfilms krijgen in totaal 300.000 euro aan Europese realiseringssteun. Dat is tijdens de vergadering van Eurimages in Istanbul besloten.

Een Kleine Kans van regisseur Nicole van Kilsdonk ontvangt 100.000 euro en ontving eerder een realiseringsbijdrage Lange Speelfilm van 475.000 euro van het Filmfonds.
De producenten van deze Nederlands majoritaire coproductie met België zijn Lemming Film en A Private View.

Team Mario van regisseur en schrijver Nic Balthazar ontvangt 200.000 euro en ontving eerder een realiseringsbijdrage Coproductie Lange Speelfilm van 200.000 euro van het Filmfonds.
De producenten van deze Belgisch Majoritaire coproductie met Nederland zijn Eyeworks Film & TV Drama België en Flinck Film.

Eurimages, het coproductiefonds van de Raad van Europa, werd in 1988 opgericht en bestaat uit 35 lidstaten. Het zet zich in voor coproductie, distributie en vertoning van de Europese film. De raad komt vier keer per jaar bijeen en heeft inmiddels meer dan 1200 coproducties van lange speelfilms en documentaires gesteund.

Selectie Oversteek 2011

Elf filmplannen voor De Oversteek V geselecteerd.

De gezamenlijke commissie bestaande uit NTR, VARA en VPRO, het Filmfonds en het Mediafonds hebben de volgende filmplannen geselecteerd voor treatment-ontwikkeling in het kader van het project De Oversteek V:

Eerste Liefde
IJswater Films
Scenario en regie: Jaap van Heusden

De Twee Geuren van IJzer wanneer Het wordt aangeraakt

Circe Films
Scenario: Philip Huff en Tomas Kaan
Regie: Tomas Kaan

Zaffer
Habbekrats
Scenario: Jim Taihuttu en Victor Ponten
Regie: Jim Taihuttu

Cirkel
Stetz Film
Scenario: Philip Delmaar en Arno Dierickx
Regie: Arno Dierikx

Voor ik Vergeet

Pupkin Film
Scenario: Tijs van Marle
Regie: Margien Rogaar

Altijd Zondag
IDTV Film
Scenario: Sammy Reynaert
Regie: Eché Janga

De Dag dat Ik verwekt ben
IDTV Film
Scenario: Boudewijn Koole en Nathan Vecht
Regie: Boudewijn Koole

Alles is ongeveer even Groot
Column Film
Scenario en regie: Dick Tuinder

Je Maintiendrai

KeyFilm
Scenario: Eveline Verwoerd en Saskia Diesing
Regie: Saskia Diesing

De Oversteek Plus:

Full Contact

IDTV Film
Scenario en regie: David Verbeek

Nude Area

IDTV Film
Scenario en regie: Urszula Antoniak

De negen Oversteek projecten ontvangen ieder een treatmentbijdrage van 8.000 euro.
De twee Oversteek Plus-projecten ontvingen reeds een treatmentbijdrage van het fonds en kunnen deelnemen aan de volgende selectiefase.

Bron: Filmfonds