Point Taken 2: Oproep en voorlichtingsdagen

Dit project bestaat uit vier korte dansfilms van acht minuten. Choreografen en filmers kunnen gezamenlijk een aanvraag indienen voor een korte en eigenzinnige dansfilm.

De dansfilms met elk een productiebudget van circa € 90.000 zullen in de periode juli – november 2011 gerealiseerd worden. De vier films gaan in december 2011 tijdens het Cinedans Festival in première, gevolgd door een televisie-uitzending door de NTR. Twee nog nader bekend te maken producenten zullen bij het project worden betrokken.

Als u mee wilt doen aan dit project gelden o.a. de volgende voorwaarden:
.  de choreograaf en cineast werken vanaf het eerste moment samen aan het filmscenario;
.  de dansfilm mag geen film over een bestaande dansvoorstelling zijn;
.  de aanvraag is een gezamenlijke aanvraag van choreograaf en cineast, zonder producent;
.  de choreograaf heeft ten minste twee jaar professionele ervaring en de filmmaker heeft ten minste twee films op zijn naam staan. Dit hoeven geen dansfilms te zijn;
.  de choreograaf en cineast wonen en werken in Nederland;
.  de aanvraag voldoet aan de richtlijnen die vanaf 10 maart zijn te downloaden op de website van het Mediafonds en het Fonds Podiumkunsten.

Uw plan kunt u tot uiterlijk 20 mei 2011 indienen bij het Mediafonds, Herengracht 609, 1017 CE Amsterdam, t.a.v. Miryam van Lier. Op 21 en 22 juni vinden oriënterende gesprekken plaats met een eerste selectie van makers. Aanvragers wordt nadrukkelijk verzocht (een van) deze dagen vrij te houden. Het is de bedoeling in de laatste week van juni bekend te maken welke vier projecten een realiseringssubsidie krijgen.

Voorlichtingsdagen 29 maart en 12 april: 12.00 – 17.00 uur

In het kader van Point Taken 2 organiseren de fondsen, de NTR en Cinedans op dinsdag 29 maart en dinsdag 12 april twee complementaire voorlichtingsdagen. Beide zullen bestaan uit een groot aantal dansfilmvertoningen, voordrachten van verschillende professionals op dansfilmgebied en een vragenuurtje met betrekking tot het project. Ook kunt u hier kennismaken met andere geïnteresseerde filmmakers en choreografen. De voorlichtingsdagen vinden plaats bij het Mediafonds, Herengracht 609, Amsterdam, van 12.00 – 17.00 uur. Deelname aan de dagen is gratis. Reserveren is verplicht en kan tot uiterlijk 24 maart via pointtaken@mediafonds.nl o.v.v. uw naam en de datum van de voorlichtingsdag(en) waarop u aanwezig wilt zijn. Aanmeldingen worden naar volgorde van binnenkomst behandeld. U krijgt een mail ter bevestiging. Informatie met betrekking tot de voorlichtingsdagen kunt u uitsluitend opvragen bij Janine Dijkmeijer (Cinedans) via telefoonnumer 06-42133812 of via pointtaken@mediafonds.nl.

Voor overige informatie over Point Taken 2 kunt u contact opnemen met:
Miryam van Lier – Mediafonds
E: miryam.van.lier@mediafonds.nl
T: 020-623 39 01

Ron Visser – Fonds Podiumkunsten
E: r.visser@fondspodiumkunsten.nl
T: 070-707 27 30

Bron: Mediafonds