Concept notulen ALV 28 februari 2011

Onder ‘downloads’ zijn de notulen te vinden, evenals het jaarverslag 2010.