Nationale belangenvereniging voor cultuurconsumenten

Publiek is het initiatief van enkele particulieren die van mening zijn dat de stem van de cultuurconsumenten in alle debatten en discussies over de waarde en betekenis van cultuur te weinig te horen is. Publiek zet zich in voor een rijk en veelzijdig cultureel leven dat van kwalitatief hoog niveau is en toegankelijk voor iedereen.

Publiek doet dit door:
* overheden kritisch te volgen en te informeren en zich in te zetten voor de kwaliteit en de veelzijdigheid van het Nederlandse culturele leven;
* het bevorderen van cultureel gemeenschapsgevoel en het verantwoordelijkheidsgevoel hiervoor; burgers, bedrijven, overheden en instellingen instrumenten en argumenten in handen geven om het culturele leven te verbeteren;
* te protesteren tegen onredelijke BTW-verhogingen voor toegangskaartjes en kunstvoorwerpen;
* de culturele sector aan te spreken op toegankelijkheid en publieksvriendelijkheid;
* aandacht te vragen voor cultuur in het onderwijs.

Publiek biedt haar leden daarom informatie en aanbiedingen en een platform voor uitwisseling van kennis, ervaring en nieuws. Publiek wil de dienstverlening in overleg met de leden in 2011 uitbreiden. Bijvoorbeeld: ledenvoorstellingen, kortingen, lezingen, vip-service, een platform voor crowdfunding. Publiek streeft naar een breed en goed geïnformeerd ledenbestand dat zich blijvend bij de vereniging betrokken voelt.

Meer informatie: www.publiek.nl

Bron: Nederlands Film Festival