EYE zoekt nieuwe leden Raad van Toezicht

EYE Film Instituut Nederland
EYE is het nieuwe instituut voor de film in Nederland, en komt voort uit een fusie van het Filmmuseum, het Nederlands Instituut voor Filmeducatie (NIF), de Filmbank en Holland Film. EYE beheert een gerenommeerde filmcollectie van meer dan 37.000 films, verzorgt bijzondere programmeringen rond de filmgeschiedenis en hedendaagse ontwikkelingen in de filmcultuur en wordt wereldwijd geroemd om zijn kennis en expertise op het gebied van filmrestauratie, onderzoek en educatie. In grootschalige projecten als ‘Beelden voor de Toekomst’ stelt EYE filmhistorisch erfgoed veilig voor komende generaties. De organisatie – per 1 januari 2010 tot stand gekomen – telt 160 medewerkers en heeft diverse dependances. EYE staat aan de vooravond van een belangrijke metamorfose: eind 2011 neemt het zijn intrek in een spectaculair nieuw museum voor film en beeldcultuur aan de oevers van ‘t IJ in Amsterdam-Noord. Voor meer informatie: www.eyefilm.nl.

Bestuurlijke verantwoordelijkheid

De Raad van Toezicht houdt aan de hand van de Code Cultural Governance toezicht op het beleid, de realisatie van de doelstellingen en de (financiële) resultatenontwikkeling van EYE. De Raad van Toezicht geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de directeur/bestuurder van het instituut, voor wie zij tevens een klankbord vormt. De directeur/bestuurder legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht over de gang van zaken binnen het instituut.

Gewenst profiel
Wij zoeken voor deze functie kandidaten die: kennis hebben van een van bovengenoemde expertisegebieden; kritisch en gedreven zijn; beschikken over ruime bestuurlijke ervaring en blijk geven van maatschappelijk betrokkenheid; over een breed netwerk beschikken en dit effectief kunnen en willen inzetten ten behoeve van de doelstellingen van de instelling; affiniteit hebben met de culturele sector en beschikken over een visie op de functie en betekenis van (film)cultuur en filmklimaat; over voldoende inzicht beschikken om jaarrekeningen, begrotingen en algemene rapportages te kunnen beoordelen.

Overige informatie
Op basis van de Code Cultural Governance streeft EYE naar diversiteit in de samenstelling van het bestuur. De huidige, volledig mannelijke, Raad van Toezicht wordt daarom bijvoorkeur uitgebreid met deskundige vrouwelijke leden; aanstelling als lid van de Raad van Toezicht vindt plaats voor een periode van drie jaar met mogelijkheid tot herbenoeming; EYE hanteert een Rooster van Aftreden; de Raad van Toezicht komt tenminste 5 keer per jaar bijeen; voor de deelname aan vergaderingen van de Raad van Toezicht geldt een vacatieregeling.

Voor kandidaat leden voor de Raad van Toezicht is op aanvraag via het secretariaat (e-mail: secretariaat@eyefilm.nl) een informatiepakket beschikbaar; voor verdere informatie kunt u contact opnemen met Sandra den Hamer; directeur/bestuurder van EYE (sandradenhamer@eyefilm.nl, tel 020-5891415). Bent u geïnteresseerd, stuur dan vóór 1 maart 2011, uw motivatie plus curriculum vitae naar EYE Film Instituut Nederland t.a.v. dhr. Sijbolt Noorda, voorzitter Raad van Toezicht EYE Postbus 74782 1070 BT Amsterdam.

Bron: DDG