Sectorbrede nieuwjaarsreceptie 19 januari groot succes!

Halverwege de avond werd door Gijs Scholten van Aschat een inspirerende en luchtige speech voorgedragen, die geschreven was door Robert Alberdink Thijm. De speech en foto’s van de avond zijn zeer binnenkort op deze website te vinden. Zie voor een kort verslag van de speech: http://filmkrant.nl/nieuws/5586.

De deelnemende partijen waren:

NBF, EYE Film Instituut Nederland, Binger Filmlab, VEVAM, DDG, NSC, Nederlands Film Festival, Nederlands Fonds voor de Film, ADC, NFTA, Netwerk Scenarioschrijvers.