Minister wil toezicht op publieke omroepen aanscherpen

In een brief aan de Tweede Kamer kondigt ze aan dat de bevoegdheden en het instrumentarium worden verruimd bij de komende wijziging van de Mediawet. Zo zal het Commissariaat aanwijzingen mogen geven in geval van (dreigend) wanbeheer. Daarbij valt te denken aan financiële wantoestanden, onrechtmatig handelen en ongerechtvaardigde verrijking door onder meer bestuurders of toezichthouders. Als de aanwijzingen niet worden opgevolgd, kan er een boete volgen, of vermindering van zendtijd, het staken van de bevoorschotting of zelfs intrekking van de erkenning. Het Commissariaat zal ook onrechtmatig verkregen voordelen mogen terugvorderen, en het zal eenvoudiger worden om dwangsommen op te leggen. Verder wordt de Code goed bestuur en integriteit van de publieke omroep aangescherpt, in elk geval waar het gaat om belangenverstrengeling en niet-zakelijke verhoudingen. Goed bestuur en een deugdelijke administratieve en financiële administratie worden voortaan wettelijke voorwaarden voor de erkenning van een omroep. De minister wil ook de controle op omroepbestuurders verbeteren via wettelijke waarborgen  rond samenstelling en werkwijze van de Raden van Toezicht.

Bron: Spreekbuis