Filmfonds zet in op internationale uitbreng en intensievere ontwikkeling van Nederlandse speelfilms

Het Nederlands Fonds voor de Film gaat met ingang van het nieuwe jaar de internationale uitbreng van Nederlandse films stimuleren. Producenten van speelfilms met een productiebudget tot 2 miljoen euro die een realiseringbijdrage van het Filmfonds hebben ontvangen, kunnen in totaal maximaal 25.000 euro per film aanvragen. De stimulans is beschikbaar voor onder meer een matching bijdrage bij een distributieovereenkomst voor buitenlandse bioscoopuitbreng en dubbingkosten bij internationale verkoop. Voor documentaires is een bijdrage beschikbaar voor reis en verblijfkosten en overige promotiekosten bij selectie voor internationale A-festivals. Voor korte animatiefilms en O&O projecten kan indien (inter)nationale uitbreng daarmee wordt bereikt als onderdeel van de realisering een additionele bijdrage voor uitbreng, promotie en marketing worden aangevraagd. De middelen van de Stimulans voor Succesregeling, die stopt per 31 december 2010, worden ingezet om bovengenoemd beleid te financieren.

Het Filmfonds investeert verder in de internationale oriëntatie van de sector door stapsgewijs de middelen voor internationale coproductie van speelfilms uit te breiden. In 2011 stijgt het budget naar 1,8 miljoen euro. Op de website zijn coproductiepagina’s met financieringsmogelijkheden in verschillende landen toegevoegd. Aanvragen voor minoritaire coproducties van korte animatie, documentaire en O&O kunnen in de realiseringsrondes van de betreffende categorieën worden ingediend. Samen met EYE Filminstituut Nederland publiceert het Filmfonds vier keer per jaar het nieuwe blad SEE NL voor de internationale promotie van de Nederlandse film.

Het fonds hanteert met ingang van 1 januari 2011 een financieel protocol met de financiële en productionele kaders voor aanvragers. Vanaf 1 januari geldt ook het nieuwe terugbetalingsschema dat Filmfonds en CoBO Fonds overeen zijn gekomen voor alle filmproducties, die door beide fondsen worden ondersteund. De inkomsten die het Filmfonds ontvangt, worden grotendeels geherinvesteerd in nieuwe filmproducties van de betreffende producent.

Meer informatie:
Nederlands Fonds voor de Film,
Jonathan Mees, communicatie,
tel. 020 5707681,
j.mees@filmfonds.nl
www.filmfonds.nl

Bron: persbericht Filmfonds