BEELD VOOR BEELD aankondiging en oproep tot inzenden films

Het festival biedt een ontmoetingsplaats voor filmmakers en bezoekers met verschillende culturele achtergronden. Alle filmmakers zijn aanwezig, en er wordt veel aandacht besteed aan de discussie tussen hen en het publiek.

Inschrijving staat open voor iedere productie die zich bezighoudt met cultuur, beeldvorming en/of sociale vraagstukken, of die past binnen het thema van het festival.

Ook films die niet in het thema passen komen voor selectie in aanmerking.

Tevens zal er een sectie gewijd zijn aan studentenfilms. Dit onderdeel staat open voor alle opleidingen visuele antropologie en andere documentaire filmopleidingen voor zover de films binnen het algemene kader van het festival passen. 

Naast algemene thema’s met betrekking tot culturele diversiteit, zal tijdens de 22e editie uitgebreid aandacht besteed worden aan:   

Taiwan: 100 jaar Chinese Republiek
In 2011 viert Taiwan het feit dat 100 jaar geleden de Chinese Republiek (ROC) werd gesticht. De Republiek verving de Qing dynastie en eindigde 2000 jaar van keizerlijke dominantie in China. Van de stichting in 1911 tot 1949 was de Republiek gevestigd op het vasteland van China, daarna, volgend op de Chinese burgeroorlog, op het eiland Taiwan. 

We zullen uitgebreid aandacht besteden aan de kolonisatie van Taiwan door verschillende mogendheden, waaronder China en Japan, en de gevolgen voor de inheemse volkeren, die al meer dan 8000 jaar op het eiland wonen. Sinds begin 1980 zoeken zij naar meer erkenning en autonomie, en zien we een herwaardering van de eigen inheemse cultuur, onder andere in popmuziek en film. Maar ook zien we nieuwe culturen ontstaan, die gedeeltelijk losstaan van het Chinese vasteland.  

Deadline voor inzendingen: 31 januari 2011, 17.00 uur

Voor meer informatie: www.beeldvoorbeeld.nl; info@beeldvoorbeeld.nl; telefoon: 020 – 568 8520

Eddy Appels, festivaldirecteur

BEELD VOOR BEELD is een activiteit van SAVAN (Stichting Audiovisuele Antropologie Nederland)