Nieuw platform voor uitwisseling van Europese scripts

Maar ook regisseurs kunnen geschikte scripts zoeken en schrijvers kunnen elkaars werken leren kennen. De service is gratis. De scripts worden niet in zijn geheel op de website geplaatst, in verband met de rechten van het werk. De website bevat onder andere een synopsis, logline en een biografie van de schrijver. Als iemand geïnteresseerd is in het script moet er een officieel "read request" worden ingediend en vervolgens kan de schrijver dan zelf beslissen of hij/zij het script wil toesturen. Het script zal nooit in zijn geheel op de website verschijnen.

Om de kwaliteit van de scripts te waarborgen en de zoektocht naar geschikte scripts te vergemakkelijken worden de scripts ingedeeld in categorieën (bijvoorbeeld "ervaren/onervaren scriptschrijver".

www.europeanscripts.net