Alleen nog subsidie bij voldoende publiek

Volgens Zijlstra heeft de overheid het particulier initiatief in de cultuursector de laatste jaren overgenomen, en dat vindt hij niet gezond.

"Het kabinet wil af van de vanzelfsprekendheid dat je altijd wel in aanmerking komt voor overheidssubsidie", zegt Zijlstra.
Niet genoeg

Hij pleit voor een herijking, met als doel dat de sector zo min mogelijk afhankelijk wordt van de overheid. Alleen artistieke kwaliteit is daarbij niet genoeg.

"Van instellingen verwacht ik dat zij in staat zijn een substantieel deel van hun eigen inkomsten uit de markt halen, bijvoorbeeld door prijsdifferentiatie", aldus Zijlstra. "Eigen inkomsten en voldoende publiek zijn dan ook harde criteria bij beoordeling van subsidieaanvragen."
Kinderen

Zijlstra wil ook kijken naar bezoekersaantallen, ondernemingszin en toegankelijkheid voor kinderen en jongeren. Het kabinet wil volgend jaar al dertig miljoen bezuinigen op cultuur. Dat bedrag moet oplopen tot tweehonderd miljoen in 2015.

Op Prinsjesdag 2013 maakt het kabinet bekend welke culturele instellingen nog voor subsidie in aanmerking komen. De kortingen gaan in op 1 januari 2014.

Zie ook: http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ocw/nieuws/2010/12/06/zijlstra-scherpe-keuzes-nodig-in-cultuursector.html.

Bron: NOS