Lokale omroepen te arm voor gestelde eisen

Dat staat in het rapport Sector onder de radar, dat minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Marja van Bijsterveldt zaterdag in ontvangst heeft genomen.

Het onderzoek werd verricht in opdracht van de Organisatie van Lokale Omroepen in Nederland (Olon).

Uit het onderzoek blijkt dat de subsidie die de lokale omroepen krijgen van gemeenten, 1,30 euro per huishouden in de gemeente, in de regel veel lager is dan de omroepen daadwerkelijk nodig hebben. Meerdere omroepen krijgen zelfs minder dan de 1,30 euro per huishouden.

Extra subsidie
Veel omroepen zetten vanwege de financiële problemen vrijwilligers in. Ook halen ze zelf via reclames en sponsoring extra geld binnen.

Sommige omroepen weten van de gemeente extra subsidie los te peuteren. Ook zetten omroepen de tering naar de nering door het uitgavenpatroon aan te passen aan de inkomsten, zo blijkt uit het onderzoek.

Onafhankelijkheid
Lokale omroepen moeten volgens de Mediawet aan bepaalde eisen, zoals journalistieke onafhankelijkheid en een bepaald programma-aanbod, voldoen. Doordat ze geld tekort komen, kunnen ze daar echter veelal niet aan voldoen, zegt voorzitter van de Olon Martijn Vroom.

"Op vrijwilligers kun je niet zomaar rekenen als je moet voldoen aan wettelijke eisen." Volgens Vroom moet de ‘spagaat’ waarin veel lokale omroepen zitten op korte termijn worden opgelost. "Of je zorgt dat er meer geld komt, of meer mogelijkheden."
© Novum