2011 VSA Voorjaar seminar Boeiende Verhalen & Scenario’s

WAT?
In dit seminar leer je hoe je een verhaal op een efficiëntere manier kan vertellen en analyseren. De klemtoon ligt op visueel en dramatisch vertellen. Het seminar is opgedeeld in twee gedeelten.

In het gedeelte "terminologie" leer je een specifiek vakjargon gebruiken waarmee je op een meer objectieve manier over verhalen en vertellen kan communiceren. De begrippen worden uitgelegd en geïllustreerd aan de hand van meer dan 100 filmfragmenten.
Een aantal concrete schrijfopdrachten biedt een eerste aanzet tot het omzetten van deze kennis in de praktijk. De deelnemers maken deze schrijfoefeningen thuis en lezen ook steeds vooraf alle schrijfoefeningen. Vervolgens worden de oefeningen gezamenlijk geanalyseerd en besproken.

In het gedeelte "methodologie" leer je verschillende werkwijzen kennen om (langere) verhalen op een efficiënte manier te construeren en uit te schrijven, alsook om die verhalen op hun dramatisch potentieel te analyseren en te evalueren.

Concreet komen o.m. volgende topics aan bod:
– Visueel vertellen : verschillen/gelijkenissen tussen proza en drama.
– Dramatische basiscomponenten: hoe kan je het dramatisch potentieel van een vertelling op een meer objectieve manier nagaan?
– Vertelstructuren : hoe kan je verhaalmateriaal op een efficiënte manier ordenen? Hoe werken met ‘sequencing’, ‘main tension questions’, het ‘kaart’-systeem, …
– Personage-ontwikkeling: hoe ontwikkel je dramatisch interessante personages?
– Specifieke verteltechnieken: hoe kan je met bepaalde technieken bepaalde retorische effecten bereiken bij een publiek (bv. spanning- en verrassing) en zo efficiënter vertellen?
– Diverse schrijfmethoden: hoe begin ik aan de constructie van een langer verhaal? Uitgangspunt is dat er niet één ideale werkmethode bestaat. Schrijvers ontwikkelen ieder hun beste manier van werken. Toch kunnen specifieke schrijffasen en gemeenschappelijke controlevragen dit ogenschijnlijk willekeurige proces op een efficiënte manier sturen.
Dit seminar vormt de voorbereiding tot de vervolgworkshops "Scenarioschrijven: Narratieve Kortfilm" en "Scenarioschrijven: Lange Speelfilm".

DOCENT
Dr. Patrick Cattrysse (VSA). Voor meer info, klik hier: Patrick Cattrysse.

WANNEER?
Telkens op zaterdag, van 10u. tot 12.30u. en van 14u. tot 17u.
– februari: 5, 12, 19, 26
– maart: 5, 12

WAAR?
Dit seminar gaat door in het CC De Rinck (Garda-zaal; 1° verd.), Dapperheidsplein 6 te 1070 Anderlecht (vanuit Brussel Centraal Metro 1B – richting Erasmus tot in metrostation St. Guido – 50m lopen). Voor een wegbeschrijving, klik hier aub.

HOE INSCHRIJVEN?
Het cursusgeld bedraagt 600€. Inschrijven gebeurt door overschrijving van 125€ op rek.nr. 979-6419098-31 van de Vlaamse Script Academie vzw met vermelding van "T&M1 2011". Dit voorschot is niet terugvorderbaar.

Het saldo (475€) wordt eveneens via overschrijving op hetzelfde rekeningnummer betaald bij de aanvang van het seminar. Wie dit wenst kan een spreiding van betaling bekomen mits een supplement van 30€ voor administratieve kosten.

Voor inschrijvingen afkomstig buiten Belgie vermijd je supplementaire bankkosten als je onderstaande codes gebruikt:
* BIC (EURO): ARSPBE22
* IBAN VSA rek.: BE04 9796 4190 9831
Annulatie-voorwaarden: Het is altijd mogelijk om in plaats van de ingeschreven deelnemer een vervanger op te geven. Annuleren kan alleen tot 3 weken voor aanvang van de workshopdatum, waarbij 125,00€ annuleringskosten in rekening worden gebracht.
Bij annulering binnen de 3 weken voor aanvang van de workshopdatum is het volledige inschrijfgeld verschuldigd.

MEER INFO
Vlaamse Script Academie vzw
Patrick Cattrysse
Raamlolaan 3
B-3120 Tremelo
België
T.: +32 (0)16/29.95.93
Mob.: +32 (0)478/75.45.70
e-mail: info@vsa-fsa.org
Web: www.vsa-fsa.org