Meer dan 100.000 mensen schreeuwen om cultuur

Ook is de petitie op www.nederlandschreeuwtomcultuur.nl door tienduizenden Nederlanders ondertekend.  

De actie NEDERLAND SCHREEUWT OM CULTUUR is meer dan geslaagd; de bereidheid van het publiek om hun stem te laten horen is overweldigend gebleken. Mensen realiseren zich terdege dat de toegankelijkheid van cultuur in hun eigen directe leefomgeving op het spel staat en dat de tijdsdruk om er nog iets aan te doen enorm hoog is.

De petitie op www.nederlandschreeuwtomcultuur.nl loopt door tot de begrotingsbehandeling in de Tweede Kamer.