Verslag NetwerkBorrel voor Film en tv (NBF) van maandag 25 oktober 2010

Nadat er door de aanwezigen gezamenlijk gegeten en geborreld was, begonnen om 20:00 de pitches in de kapel:

Dennis Brussaard beet het spits af met een presentatie van zijn bedrijf ContentDivision. ContentDivision zoekt originele TV/film/documentaire formats of passende bestaande TV producties waarin zij financieel en inhoudelijk kan participeren namens enkele van haar 50 klanten binnen de non-profit sector. Hij lichtte toe welke doelstellingen ze daarbij hanteren en aan welke budgetten je moet denken die vanuit CD beschikbaar kunnen komen. Aan de hand van een informatief filmpje werd duidelijk welke producties er eerder gemaakt zijn. Mensen die naar aanleiding van deze pitch interesse hebben in de diensten van ContentDivision, kunnen contact opnemen met Dennis via dennis@contentdivision.com.

De tweede persoon die een pitch verzorgde was David Linssen van Dutchview. Hij vertelde meer over de nieuwste 3D-technieken en de voortgang van deze manier van filmen en vertonen en introduceerde hiernaast het platform 3D NL dat is opgericht voor stimulering van 3D in Nederland. In Hilversum is onlangs het 3D Livelab geopend, een live laboratorium voor productie, registratie en distributie van 3D-TV. Hij vertelde hierna meer over de eerste editie van de 3D-dagen die op 22 en 23 november zullen worden gehouden, waar de laatste ontwikkeling op het gebied van 3D worden gepresenteerd, praktische informatie verkregen kan worden en waar gelegenheid is tot netwerken. Voor meer informatie zie www.3dnl.net en www.3ddagen.nl

Als derde kwam Remco Klöters (Van Kaam advocaten) aan bod. Hij informeerde de aanwezigen over het belang van het hebben van een goede advocaat, en legde meer uit over en aantal ingrijpende wijzigingen in het auteursrecht die doorgevoerd gaan worden. Het wetsvoorstel Auteurscontractenrecht beoogt de makers van auteursrechtelijke werken meer bescherming te bieden. Het wetsvoorstel bepaalt dat zij hun rechten alleen in opzegbare licenties kunnen verstrekken. Ook krijgen makers meer bevoegdheden om hun overeenkomsten aan te passen of te ontbinden, bijvoorbeeld in het geval van een onverwacht succesvolle exploitatie, bij evident onredelijke bepalingen of wanneer het werk helemaal niet geëxploiteerd wordt. Inmiddels hebben diverse partijen kritisch op het wetsvoorstel gereageerd. De wetgever is nu aan zet.

Last but zeker not least heeft Gé Aarts verteld over filmconservering, en liet een zeer oud formaat film zien uit de jaren ’20 van de twintigste eeuw. Tijdens de Home Movie Day, die elk jaar wereldwijd op dezelfde dag wordt gehouden en in Nederland in het Filmmuseum (EYE) plaatsvond, won hij de eerste prijs met een filmpje dat hij in 1969 maakt met zijn broer. Het geconserveerde filmpje van 3 minuten werd vertoond en zeer enthousiast ontvangen door de aanwezigen.

Na afloop van de pitches werd er door een flink aantal mensen nog gezellig geborreld aan de bar van het café van LAB111. Was je er deze keer niet bij? Kom dan zeker bij de volgende editie op maandag 29 november langs! Wil je een korte pitch verzorgen op deze avond? Meld je dan alvast aan bij het NBF-kantoor via nbf@nbf.nl of 020-6646588.

Wil je in contact komen met een persoon die een pitch heeft gehouden? Stuur dan een mailtje naar nbf@nbf.nl.