Andere opzet KORT! 11

KORT! 11 is anders opgezet dan de voorgaande edities en bestaat uit acht korte fictiefilms met een lengte tussen de 5 en 10 minuten, waarvoor een budget van maximaal € 73.500,- per film beschikbaar is en uit vier korte fictiefilms met een lengte van maximaal 4 minuten, waarvoor maximaal € 35.000,- per film beschikbaar is. Onder korte fictiefilms worden ook animatiefilms gerekend. Deze mogen een productieperiode van maximaal 18 maanden in beslag nemen.

Een aanvraag kan alleen gedaan worden door een ervaren, in Nederland gevestigde producent. Elke producent mag maximaal drie projecten indienen. Een regisseur komt in aanmerking voor maximaal één realiseringsbijdrage. Regisseurs die in het kader van KORT! drie keer eerder zijn gehonoreerd kunnen niet meer deelnemen.

De selectie vindt plaats op basis van uitgeschreven scenario’s, waarbij narratieve films die op originele wijze het scenario verbeelden, de voorkeur hebben. Er wordt ook nadrukkelijk gekeken naar de filmische potentie van het scenario en de creativiteit en durf van de maker (s). Een regievisie is daarom een vereiste. Scenario’s met Nederlandstalige dialogen hebben sterk de voorkeur.

De aanvraag moet uiterlijk woensdag 8 december 2010 voor 17:00 uur ingediend zijn bij het Nederlands Fonds voor de Film. De uitslag wordt bekend gemaakt op woensdag 26 januari 2011. De première van de films is voorzien op het Nederlands Film Festival 2011(m.u.v. de geselecteerde animatiefilm(s) die mogelijk een jaar later in première gaan.)

De films zijn bestemd voor vertoning in de bioscoop, via internet en op televisie via de NTR.

Aanmelden kan door middel van het Kort!-formulier. U kunt dit samen met een begrotingsmodel vinden op www.filmfonds.nl.

Kort! is een onderdeel van het Deltaplan Talent, een samenwerkingsverband tussen het Nederlands Fonds voor de Film, het Mediafonds, het CoBO-fonds , de publieke omroep en het Binger Filmlab.