Freelancers wijzen opdrachtovereenkomst Dutchview directie massaal af

Freelancers die voor DutchView werken zijn bijzonder ontevreden over het resultaat van maanden onderhandelen en hebben bezwaar tegen de indruk die gewekt wordt alsof de freelancers en FNV KIEM gezamenlijk met DutchView tot deze overeenkomst gekomen zijn. De directie is inmiddels via e-mail gemeld dat dit zeker niet zo is. De definitieve versie van de opdrachtovereenkomst is namelijk zeer ongunstig voor de freelancer. Met name op de volgende punten:

Punt 4: Het verplichten tot het afsluiten van een bedrijfs- en een beroepsaansprakelijkheidsverzekering: uniek in AV-land en kostbaar voor de freelancer!

Punt 10: Nog steeds uitsluitend een all-inn uurtarief. Overwerk- en onkostenvergoeding mogen geen deel uit maken van het tarief.

Punt 13: Een annuleringregeling waarbij zelfs tot en met de dag zelf kosteloos geannuleerd kan worden. Hoezo vervangend werk binnen 2 maanden? Annuleren binnen 48 uur is inkomstenderving en moet betaald worden.

Punt 16: Niet DutchView maar het administratiekantoor verantwoordelijk voor de betaling?
Het AV Select verhaal in punt 14 en 16 is compleet nieuw, er is geen overleg over geweest en de gevolgen voor de freelancer zijn (nog) onduidelijk.

Al met al kwamen de aanwezige freelancers op de bijeenkomst unaniem tot de conclusie dat dit een ‘onwerkbare en onacceptabele opdrachtovereenkomst is. Van de aanwezigen zal niemand deze ondertekenen’, aldus FNV KIEM.

Voor een uitgebreide versie van dit bericht zie http://www.fnv-kiem.nl/nieuws/entertainment-en-media/465.

Bron: FNV KIEM