Actie FNV Kiem tegen bezuinigingen culturele sector

Het initiatief heeft de afgelopen dagen tot de nodige persaandacht geleid.
Omdat erfgoed en bibliotheken relatief worden ontzien zal in de hoek van de hedendaagse kunstproductie ongeveer 30% bezuinigd moeten worden om dit bedrag te halen.
Een groot deel van de hedendaagse actieve kunstenaars en podiumkunstenaars en dus een groot deel van alles wat er in de kunstensector in de komende tijd gemaakt zou kunnen gaan worden wordt op dit moment bedreigt.
 
Daarnaast moet serieus rekening worden gehouden met het verdwijnen van de WWIK.
Dus ook voor alle toekomstige academie- en conservatoriumverlaters zal het buitengewoon moeilijk worden om na hun studie een renderende beroepspraktijk op te bouwen.
 
Landelijke actie
De gezamenlijke vakorganisaties en beroepsverenigingen roepen vrijdag 24 september a.s. uit tot landelijke actiedag. Er zal tussen 14.00 – en 16.00 uur een debat plaats vinden in de Salon van de Balie in Amsterdam.
 
Kom ook en discussieer wellicht mee!
Meld je aan via 020-3553729 of e-mail: f.van.dieren@fnv-kiem.nl
 
Verder roepen wij alle gezelschappen, orkesten, filmmakers, beeldend kunstenaars et cetera op om vanaf 24 september tot en met 28 september bij elke bijeenkomst met publiek voorafgaand aan de voorstelling/opening/optreden/première een manifest voor te lezen.
 
In dat manifest vragen wij aandacht voor de onevenredige bezuinigingen die de kunstensector op dit moment boven het hoofd hangen.
 
www.stopculturelekaalslag.nl

Wij hebben een website gemaakt die helemaal gericht is op de acties. Volg deze site voor meer informatie over komende acties. Verder is op deze site te volgen tot welke perspublicaties de actie leidt. En iedereen kan er meedoen op het forum.
 
DOE MEE EN VOORKOM DE CULTURELE KAALSLAG