Lancering tijdelijke transmedia regeling

Na zestig jaar staat de TV immers nog steeds midden in het medialandschap en in de Nederlandse huiskamers. Sinds de introductie heeft televisie ons de wereld laten zien in talloze onvergetelijke producties. De omvang en veelzijdigheid van dit audiovisuele archief is van grote betekenis voor onze cultuur.

Met een transmediale productie wordt bedoeld dat binnen een bepaalde periode via verschillende media (bijvoorbeeld een combinatie van radio, televisie, expositie, digitale interfaces en online spelomgeving) een verhaallijn wordt neergezet met complementaire inhoudelijke en creatieve dwarsverbanden. De regeling heeft tot doel omroepoverstijgende transmediale producties met artistieke kwaliteit te stimuleren door onder andere gebruik te maken van de rijke (gedigitaliseerde) omroeparchieven.

In drie aanvraagronden is een totaalbedrag van € 600.000 beschikbaar voor aanvragen door nationale en regionale publieke omroepen. De regeling kan tot 100% van de declarabele kosten vergoeden met een maximum van € 75.000 per project. De eerste ronde sluit op 1 november 2010.

Op 27 september organiseert het Mediafonds in samenwerking met de NBF en Dondersteen Media een masterclass om binnen deze nieuwe regeling de samenwerking tussen de publieke omroep, filmmakers, de creatieve industrie en bijvoorbeeld bestaande online communities een impuls te geven. Met medewerking van internationale experts zoals Michel Reilhac (ARTE), Steve Peters (Dark Knight) en Drew Davidson (Entertainment Technology Center, Pittsburgh). Inschrijven voor deze masterclass kan via www.fromstorytolegend.com.

Alle informatie over de regeling zelf is te vinden op www.mediafonds.nl/60jaartv.

Voor meer informatie:
Titia Vuyk
stafmedewerker communicatie
Mediafonds – Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Mediaproducties
Herengracht 609, 1017 CE  Amsterdam
T: 020 – 623 39 01