Brief van NBF ter voorkoming van opheffing budget Rotterdams Mediafonds

Onder dit bericht onder ‘downloads’ vind je de brief in een pdf-document.