Gereduceerde prijs masterclass ‘From Story to Legend’ dankzij steun Mediafonds

In de ochtend zullen verschillende internationale en nationale sprekers je inwijden in de wereld van transmedia. De namen van de sprekers en gedetailleerde informatie wordt later deze week bekendgemaakt.

Het tweede deel van de dag zal het Mediafonds voor haar rekening nemen en meer vertellen over de regelingen die zij bieden voor subsidiering van de productie en ontwikkeling van e-cultuur. Het Mediafonds subsidieert de ontwikkeling en productie van aanbod voor nieuwe mediatoepassingen. Onder e-cultuur wordt verstaan: ‘content’ ontwikkeld of gemaakt voor interactieve toepassingen aan te bieden via internet en/of andere digitale netwerken, al dan niet in combinatie met een radio- op televisieprogramma, in opdracht of ten behoeve van een publieke zendgemachtigde (landelijk of regionaal). Er zal in de middag veel ruimte zijn voor dialoog en vragen tussen het publiek en het Mediafonds.

Inschrijven kan tot uiterlijk 14 september via de website van ‘From Story to Legend’: http://www.fromstorytolegend.com/?page_id=8.

Deelnemers moeten hun aanmelding schriftelijk motiveren in het inschrijfformulier. Dit kan door middel van een opzet van of goed onderbouwd idee voor een transmediale productie of door aan te geven in hoeverre zij op de een of andere manier bij transmediale producties betrokken zijn of kunnen raken. Op deze manier selecteren we ongeveer 50 gemotiveerde deelnemers, die na afloop een volgende stap in deze ontwikkeling kunnen zetten. Bij een grotere aanmelding dan 50 deelnemers zal in overleg tussen NBF, Dondersteen Media en het Mediafonds een zorgvuldige selectie worden gemaakt. Mensen die zich hebben inschreven ontvangen uiterlijk vrijdag 17 september een bevestiging of afwijzing.

Wat: NBF/Mediafonds/Dondersteen masterclass ‘From Story to Legend’
Wanneer: maandag 27 september 2010 van 10:00 – 16:00, aansluitend een borrel
Waar: exacte locatie wordt later bekendgemaakt
Kosten: €50,-

Deze masterclass wordt mogelijk gemaakt door het Mediafonds, de NBF en Dondersteen Media.